CAPITOLUL I Dispozitii generale

Data: 17 ianuarie 2011   Ora: 17:37

Art. 1. - Prezenta lege instituie masuri de prevenire si combatere a infractiunilor de evaziune fiscala si a unor
infractiuni aflate in legatura cu acestea.

Art. 2. - In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
a) buget general consolidat - ansamblul tuturor bugetelor publice, componente ale sistemului bugetar,
agregate si consolidate pentru a forma un intreg;
b) contribuabil - orice persoana fizica ori juridica sau orice alta entitate fara personalitate juridica care
datoreaza impozite, taxe, contributii si alte sume bugetului general consolidat;
c) documente legale - documentele prevazute de Codul fiscal, Codul de procedura fiscala, Codul vamal,
Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si de reglementarile elaborate pentru punerea in aplicare a
acestora;
d) formulare tipizate cu regim special utilizate in domeniul fiscal - documente legale ale caror tiparire,
inseriere si numerotare se realizeaza in conditiile actelor normative in vigoare;
e) obligatii fiscale - obligatiile prevazute de Codul fiscal si de Codul de procedura fiscala;
f) operatiune fictiva - disimularea realitatii prin crearea aparentei existentei unei operatiuni care in fapt nu
exista;
g) organe competente - organele care au atributii de efectuare a verificarilor financiare, fiscale sau vamale,
potrivit legii, cat si organele de cercetare penala ale politiei judiciare.*
___________
*Lit. g) a fost modificata prin art. XIV pct. 1 din O.U.G. nr. 54/2010.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora