CAP.7 Dispozitii finale si tranzitorii

Data: 21 ianuarie 2011   Ora: 17:18

ART. 34

Sunt si raman cetateni romani persoanele care au dobandit si au pastrat aceasta cetatenie potrivit legislatiei anterioare.

ART. 35 *** Abrogat

ART. 36

Cererile privind acordarea cetateniei romane si aprobarea renuntarii la cetatenia romana sunt supuse unei taxe prevazute de lege.

Prin derogare de la prevederile alin. 1, redobandirea cetateniei romane potrivit art. 10 alin. 2 si art. 10^1 este scutita de plata taxelor prevazute de lege. 

ART. 37

Persoanele carora li s-a acordat cetatenia romana, potrivit legii, au toate drepturile si libertatile, precum si obligatiile prevazute prin Constitutie si prin legile tarii pentru cetatenii romani.

ART. 37^1 *** Abrogat

ART. 38

Cetatenia romana cu titlu de "cetatenie de onoare" se poate acorda unor straini pentru servicii deosebite aduse tarii si natiunii romane, la propunerea Guvernului, fara nici o alta formalitate, de catre Parlamentul Romaniei.

Persoanele care au dobandit cetatenia de onoare se bucura de toate drepturile civile si politice recunoscute cetatenilor romani, cu exceptia dreptului de a alege si de a fi ales si de a ocupa o functie publica.

ART. 39

Pentru situatiile in care se cere consimtamantul celuilalt parinte sau al minorului care a implinit varsta de 14 ani, acesta trebuie facut in forma unei declaratii autentice date in fata notarului public sau, in strainatate, la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale Romaniei.

ART. 40

Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei. Cererile aflate in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a prezentei legi se vor rezolva in conformitate cu prevederile acesteia. Conditiile de dobandire a cetateniei romane raman supuse reglementarilor in vigoare la data depunerii cererii.

ART. 41

Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 24/1971 - Legea cetateniei romane, Decretul-lege nr. 137/1990 privind unele dispozitii referitoare la cetatenia romana, prevederile art. 3 si ale art. 8 din Decretul-lege nr. 7/1989 privind repatrierea cetatenilor romani si a fostilor cetateni romani, precum si orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi.

NOTE:

1. Reproducem mai jos prevederile art. II si art. II^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 87/2007, cu modificarile ulterioare.

"ART. II Cererile de acordare, de redobandire sau de pierdere a cetateniei romane, avizate de Comisia pentru constatarea conditiilor de acordare a cetateniei, prevazuta de Legea cetateniei romane nr. 21/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei ordonante de urgenta, vor urma procedura stabilita de aceasta lege.

Cererile de acordare, de redobandire sau de pierdere a cetateniei romane depuse ori inregistrate pana la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dar neavizate de Comisia pentru constatarea conditiilor de acordare a cetateniei, potrivit prevederilor Legii nr. 21/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se transfera de la Comisia pentru constatarea conditiilor de acordare a cetateniei la Comisia pentru cetatenie, iar solutionarea cererilor se va face in cadrul Comisiei pentru cetatenie, potrivit procedurilor cuprinse in prezenta ordonanta de urgenta.

Cererile de acordare, de redobandire sau de pierdere a cetateniei romane, inregistrate de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei ordonante de urgenta si pana la adoptarea legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, vor urma procedura stabilita prin prezenta ordonanta de urgenta."

"ART. II^1 In termen de 60 de zile calendaristice de la intrarea in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, prin norme elaborate de Ministerul Justitiei se stabilesc drepturile si obligatiile membrilor Comisiei pentru cetatenie, precum si regimul de lucru al acestora."

2. Reproducem mai jos prevederile art. 17 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2010.

"ART. 17 Cererile de acordare, redobandire, renuntare sau retragere a cetateniei romane aflate in curs de solutionare la Directia cetatenie din cadrul Ministerului Justitiei se transfera Autoritatii, iar solutionarea acestora se va realiza potrivit procedurii prevazute de Legea nr. 21/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost modificata prin prezenta ordonanta de urgenta."

 

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora