Capitol III Dispozitii finale

Data: 30 ianuarie 2012   Ora: 10:35

Art.16. - Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012 este de 2.117 lei.

Art.17. - Cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in conditiile legii, in cazul:

a) asiguratului sau pensionarului, la 2.117 lei;

b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.059 lei.

Art.18. – In anul 2012 valoarea punctului de pensie este de 732,8 lei.

Art.19. - (1) Cotele de contributii sociale obligatorii pentru anul 2012 sunt cele prevazute la art. 296^18 alin.(3) lit.a),d),e) si f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) In cota de contributie individuala de asigurari sociale prevazuta la 296^18 alin.(3) lit.a) din Codul fiscal este inclusa si cota de 3,5% aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta de Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.20. - In anul 2012, pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea si achitarea drepturilor finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat si a celor din bugetul asigurarilor pentru somaj se stabilesc

prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor platite si se suporta din bugetul din care se finanteaza dreptul respectiv.

Art.21. - Se autorizeaza ordonatorii principali de credite ai bugetului asigurarilor sociale de stat ca, in cursul anului, in functie de situatiile specifice aparute, sa introduca in cadrul titlurilor de cheltuieli, articole si alineate noi, cu sume

care se asigura prin redistribuire cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate la titul de cheltuieli respectiv.

Art.22. - Anexele nr.1/03 - 5/03 si nr.1/04 - 6/04 fac parte integranta din prezenta lege.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art.65 alin.(2) si ale art.76 alin.(2) din Constitutia Romaniei, republicata.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora