Legea amortizarii

 

Capitolul 1 Dispozitii generale

Data: 8 decembrie 2011   Ora: 18:26

ART. 1 Unitatile care desfasoara activitati economice, denumite in continuare agenti economici, si care imobilizeaza capital in active corporale si necorporale supuse deprecierii, prin utilizare sau in timp, vor calcula, vor inregistra in contabilitate si vor recupera uzura fizica si morala a acestora, pentru refacerea capitalului angajat. Ace...citeste mai mult

Capitolul 2 Calcularea amortizarii

Data: 8 decembrie 2011   Ora: 18:29

ART. 9 Amortizarea se stabileste prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a mijloacelor fixe si se include in cheltuielile de exploatare. ART. 1 Prin valoarea de intrare a mijloacelor fixe se intelege: a) valoarea de intrare aferenta fiecarui mijloc fix, reevaluata in conformitate cu prevederile legale; b) cheltuielile...citeste mai mult

Capitolul 3 Regimuri de amortizare

Data: 8 decembrie 2011   Ora: 18:29

ART. 18 Agentii economici amortizeaza mijloacele fixe potrivit prevederilor prezentei legi, utilizand unul dintre urmatoarele regimuri de amortizare: A. Amortizarea liniara - se realizeaza prin includerea uniforma in cheltuielile de exploatare a unor sume fixe, stabilite proportional cu numarul de ani ai duratei normale de utilizare a mijlocul...citeste mai mult

Capitolul 4 Contabilitatea si destinatia amortizarii mijloacelor fixe

Data: 8 decembrie 2011   Ora: 18:30

ART. 20 Agentii economici, indiferent de forma de organizare si de tipul de proprietate, precum si persoanele juridice fara scop lucrativ au obligatia sa evidentieze in contabilitate, in conturi distincte, mijloacele fixe si amortizarea acestora. Institutiile publice au obligatia sa evidentieze in contabilitate, in conturi distincte, mijloacel...citeste mai mult

Capitolul 5 Scoaterea din functiune a mijloacelor fixe

Data: 8 decembrie 2011   Ora: 18:31

ART. 21 Scoaterea din functiune a mijloacelor fixe se face cu aprobarea consiliului de administratie al agentului economic, respectiv a responsabilului cu gestiunea patrimoniului, in cazul persoanelor juridice fara scop lucrativ definite la art. 1 alin. 3. La institutiile publice scoaterea mijloacelor fixe din functiune se face cu aprobarea or...citeste mai mult

Capitolul 6 Dispozitii tranzitorii si finale

Data: 8 decembrie 2011   Ora: 18:32

ART. 24 Constituie contraventii la normele privind calcularea si inregistrarea amortizarii capitalului imobilizat in active corporale sau necorporale urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni: a) inregistrarea ca mijloace fixe a unor obiecte care, conform prezen...citeste mai mult

Biroul apostila Timis

Data: 9 decembrie 2011   Ora: 15:23

Prefectura Timis Adresa: Bvd. Revolutiei din 1989 nr. 17 A Biroul apostila Telefon: 0256/493668 int. 230 Fax: 0256/495509 Camera: 14 Email: apostila@prefecturatimis.ro Program: L-V:10-12 primire, 14-15 eliberareciteste mai mult