CAP. 7 Raspunderea juridica

Data: 13 ianuarie 2011   Ora: 12:02

ART. 110
Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala.

ART. 111
Incalcarea de catre angajator a obligatiilor prevazute la art. 26 alin. (1) si la art. 27, constand in sustragerea de la obligatia privind plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 1 an sau cu amenda.

ART. 112
Retinerea de catre angajator de la salariati a contributiilor datorate bugetului asigurarilor pentru somaj si nevirarea acestora in termen de 15 zile in conturile stabilite potrivit reglementarilor in vigoare constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 6 luni sau cu amenda.

ART. 113
Constituie contraventie urmatoarele fapte:
a)    necomunicarea lunara a locurilor de munca vacante prevazute la art. 10;
b)    neutilizarea Clasificarii ocupatiilor din Romania prevazute la art. 15;
c)    nedepunerea lunara a declaratiei prevazute la art. 21;
d)    *** Abrogata
e)    nerespectarea prevederilor art. 41 alin. (2);
f)    nerespectarea prevederilor art. 50;
g)    nerespectarea prevederilor art. 100 alin. (2) lit. e);
h)    necomunicarea datelor si informatiilor solicitate in scris de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca pentru indeplinirea atributiilor sale prevazute de lege;
i)    furnizarea, fara acreditarea prevazuta de lege, a serviciilor pentru stimularea ocuparii fortei de munca.

ART. 114
Contraventiile prevazute la art. 113 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a)    cele prevazute la lit. a), b), f) si h), cu amenda de la 1.500 lei la 2.500 lei;
b)    cele prevazute la lit. c), d), e), g) si i), cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei.

ART. 115
Amenzile contraventionale pot fi aplicate si persoanelor juridice.

ART. 116
(1)    Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute la art. 113 se realizeaza de organele de control ale Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Inspectiei Muncii, Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si de catre alte organe care, potrivit legii, au dreptul sa efectueze control.
(2)    Organele de control masuri active ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si ale structurilor sale teritoriale vor constata si vor sanctiona contraventiile prevazute la art. 113 lit. a), c), e), h) si i), precum si contraventia prevazuta la lit. f), in ceea ce priveste nerespectarea art. 50 alin. (3).

ART. 116A1
Controlul respectarii obligatiilor privind incadrarea in munca si mentinerea raporturilor de munca, asumate de angajatorii care au beneficiat de subventii, credite sau fonduri nerambursabile din bugetul asigurarilor pentru somaj, precum si de facilitati in temeiul art. 93, se efectueaza de catre organele de control masuri active din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care vor constata si vor aplica, dupa caz, sanctiunile prevazute de prezenta lege.

ART. 117
Amenzile contraventionale aplicate conform prezentei legi constituie venituri la bugetul asigurarilor pentru somaj.

ART. 118
Dispozitiile prezentei legi, referitoare la stabilirea si sanctionarea contraventiilor, se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

ART. 119
(1)    Litigiile rezultate ca urmare a aplicarii prevederilor prezentei legi se solutioneaza de catre instantele judecatoresti competente, potrivit legii.
(2)    Litigiile privind stabilirea si plata indemnizatiei de somaj se solutioneaza in regim de urgenta, potrivit normelor procedurale prevazute pentru conflictele de drepturi, chiar daca prin lege speciala se prevede altfel.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora