Documentele necesare pentru aprobarea finantarii in sistem leasing

In functie de categoria care solicita finantarea in sistem leasing, documentele necesare sunt:

Pentru persoanele fizice:

 • Cerere de finantare prin leasing completata si semnata
 • Oferta semnata/factura proforma de la furnizor
 • Carte de munca (copie conform cu originalul) – ultimii doi ani
 • Carte de identitate (copie)
 • Adeverinta de salariat in original, emisa de angajator, sau
 • Copie talon pensie pentru ultimile 3 luni ( daca este cazul), sau
 • Alte documente care sa ateste veniturile (daca este cazul)
 • Declaratie privind alte angajamente de plata sau credite contractate de persoana fizica

Pentru persoanele juridice:

 • Completarea unei cereri de finantare prin leasing si a unui document de prezentare a companiei, care cuprinde datele principale de contact, informatii juridice si financiare despre aceasta.
 • Factura proforma de la furnizorul bunului / specificatia tehnica.

             Informatii si documente contabile:

 • Ultimele doua (sau trei, in functie de cerintele firmei de leasing) bilanturi contabile anuale si balantele aferente (semnate si stampilate).
 • Ordine de plata care atesta plata la zi a obligatiilor catre bugetul de stat sau Certificat de atestare fiscala de la Administratia Financiara.
 • Decontul de TVA, respectiv Declaratia 300, depusa lunar sau trimestrial.

             Acte juridice:

 • Copie dupa CUI
 • Copie dupa actele constitutive
 • Hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor, semnata de asociatii societatii pentru persoanele ce reprezinta firma in negocierea si semnarea contractului de leasing
 • Copie dupa CI a persoanelor care semneaza contractul de leasing
 • Acordul de consultare a CRB

Pentru PFA:

 • Cerere de finantare prin leasing, completata si semnata
 • Decizia anuala de impunere pe ultimii doi ani, cu stampila Administratiei Financiare
 • Registrul de incasari si plati pentru anul in curs
 • Acte juridice de constituire si autorizare de practicare a profesiei
 • Copie cod fiscal/certificat de inregistrare fiscala (daca exista)
 • Copie act de identitate
 • Oferta de la dealer acceptata de client/factura proforma
 • Copie extras de cont ultimile 3 luni


 
 
Abonare newsletter
0 comentarii
- AdaugaComentarii


0

Stiri Financiare

Cautare rapida in ghiduri
 
 • Credite


  Compara »
 • Depozite la Termen


  Compara »