Despre Leasing

Prin operatiunea de leasing o parte, denumita locator/finantator, transmite pentru o perioada determinata dreptul de folosinta asupra unui bun al carui proprietar este celeilalte parti, denumita utilizator, la solicitarea acesteia, contra unei plati periodice, denumita rata de leasing, iar la sfarsitul perioadei de leasing locatorul/finantatorul se obliga sa respecte dreptul de optiune al utilizatorului de a cumpara bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a inceta raporturile contractuale.

Utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului inainte de sfarsitul perioadei de leasing, daca partile convin astfel si daca utilizatorul achita toate obligatiile asumate prin contractul de leasing.
Operatiunile de leasing pot avea ca obiect bunuri imobile, precum si bunuri mobile de folosinta indelungata, aflate in circuitul civil, cu exceptia inregistrarilor pe banda audio si video, a pieselor de teatru, manuscriselor, brevetelor si a drepturilor de autor.
In cadrul unei operatiuni de leasing, finantator poate fi o societate de leasing, persoana juridica romana sau straina.
Pentru efectuarea unei operatiuni de leasing orice persoana fizica sau juridica va formula unei societati de leasing o oferta ferma, insotita de lista cuprinzand bunurile care vor constitui obiectul contractului de leasing, precum si de acte din care sa rezulte situatia sa financiara. In cadrul operatiunilor de leasing utilizatorul are dreptul de a-si alege, cu acordul societatii de leasing, furnizorul, precum si societatea care va asigura bunul.

Valoare bunurilor achizitionate prin leasing este cuprinsa in general intre 3.000 euro si 100.000 euro. Durata contractului de leasing poate varia intre 12 si 48 luni, in functie de necesitatile clientului si rezultatul analizei financiare.
Un aspect care trebuie avut in vedere in momentul semnarii unui contract de leasing este costul acestuia, determinat in principal de dobanda. Un rol important in stabilirea dobanzii il constituie perioada de finantare. In majoritatea cazurilor, contractele de leasing pe perioade mai scurte beneficiaza de dobanzi mai mici. Totodata, cumparatorul trebuie sa plateasca firmei de leasing un comision de administrare, precum si o taxa fixa pentru serviciile logistice oferite. 


 
 
Abonare newsletter
0 comentarii
- AdaugaComentarii


0

Stiri Financiare

Cautare rapida in ghiduri
 
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »