Angajament de raportare

Data: 18 martie 2011   Ora: 11:49

 Descarca Angajament de raportare.doc

Anexa nr. 5

ANGAJAMENT

                                                 

        Subsemnatul(a) .........................………………. domiciliat(a) in ..........................……………….., identificat(a) cu B.I./C.I. seria .............. nr. ...................... eliberat de ............................. la data de .........................., administrator/asociat unic  al S.C. ...........……………………………………………-D cu sediul in ........................……………………………………………….., ma oblig prin prezentul angajament  sa raportez:

o efectele participarii la Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri catre Unitatea  Monitorizare, Control si  Raportare din cadrul OTIMMC..............…............ pe o perioada de 3 (trei) ani, incepand cu anul urmator acordarii alocatiei nerambursabile, prin completarea  si transmiterea prin posta sau prin fax a Formularului de raportare tehnica (anexa 5)

o situatiile financiare semestriale si anuale, cu dovada inregistrarii acestora la autoritatile competente, precum si un raport semestrial de progres incepand cu anul urmator acordarii alocatiei nerambursabile

 

Semnatura..............................................................

(numele si functia)

 

Data intocmirii..........................

 

Semnatura..................................

 

Stampila

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora