Inregistrarea fiscala a asociatiilor de proprietari

Data: 19 ianuarie 2012   Ora: 17:06

GHIDUL OBLIGATIILOR FISCALE ALE ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI (2011)

Depunerea declaratiei de inregistrare fiscala

Orice persoana sau entitate care este subiect intr-un raport juridic fiscal are obligatia sa se inregistreze fiscal primind un cod de identificare fiscala.

In cazul asociatiilor de proprietari, constituite potrivit Legii nr. 230/ 2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, codul de identificare fiscala va fi codul de inregistrare fiscala atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

In vederea atribuirii codului de inregistrare fiscala si eliberarii certificatului de inregistrare fiscala, asociatiile de proprietari au obligatia sa depuna la organul fiscal competent formularul 010 „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice,  asocieri si alte entitati fara personalitate juridica”.

Declaratia de inregistrare fiscala se depune in termen de 30 de zile de la data infiintarii, potrivit legii, a asocierii.

Modificarile ulterioare ale datelor din declaratia de inregistrare fiscala trebuie aduse la cunostinta organului fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in termen de 30 de zile de la data producerii acestora, prin depunerea declaratiei de mentiuni, completand acelasi formular 010, dar bifand casuta corespunzatoare mentiunilor.

Eliberarea certificatului de inregistrare fiscala

            Pe baza declaratiei de inregistrare fiscala, organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala elibereaza certificatul de inregistrare fiscala, in termen de 15 zile de la data depunerii declaratiei. In certificatul de inregistrare fiscala este inscris codul de identificare fiscala, ce va fi mentionat de asociatie in cadrul documentelor elaborate.

Eliberarea certificatelor de inregistrare fiscala nu este supusa taxelor de timbru.

La incetarea conditiilor care au generat inregistrarea fiscala, asociatia are obligatia de a preda organelor fiscale, in vederea anularii, certificatul de inregistrare fiscala, odata cu depunerea declaratiei de mentiuni.

 Obligatia inscrierii codului de identificare fiscala pe documente

Asociatiile de proprietari au obligatia de a mentiona pe facturi, scrisori, oferte, comenzi sau pe orice alte documente emise codul de identificare fiscala propriu.

Descarca aici Formularele fiscale Anaf.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora