Conducerea evidentelor fiscale

Data: 19 ianuarie 2012   Ora: 17:07

GHIDUL OBLIGATIILOR FISCALE ALE ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI (2011)

In vederea stabilirii starii de fapt si a obligatiilor fiscale de plata, asociatiile de proprietari sunt obligate sa conduca evidente fiscale, potrivit actelor normative in vigoare. Evidentele sunt tinute in limba romana si in moneda nationala.

Asociatiile de proprietari au obligatia de a calcula si de a inregistra in evidente impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat, precum si obligatia  de a calcula, de a retine si de a inregistra in evidentele contabile si de plata, la termenele legale, impozitele si contributiile care se realizeaza prin stopaj la sursa.

Evidentele vor fi pastrate la domiciliul fiscal al asociatiei, inclusiv pe suport electronic, sau pot fi incredintate spre pastrare unei societati autorizate, potrivit legii, sa presteze servicii de arhivare.

Pentru exercitiul financiar in curs evidentele se pastreaza  la domiciliul fiscal al contribuabililor.

In cazul in care evidentele contabile/fiscale  sunt tinute cu ajutorul sistemelor electronice de gestiune, pe langa datele arhivate in format electronic, asociatia este obligata sa pastreze si sa prezinte aplicatiile informatice cu ajutorul carora le-a generat.

Asociatiile de proprietari sunt obligate sa evidentieze veniturile realizate si cheltuielile efectuate aferente activitatilor economice desfasurate, prin intocmirea registrelor sau a oricaror alte documente prevazute de lege.

Asociatiile de proprietari sunt obligate sa utilizeze pentru activitatea desfasurata documente primare si de evidenta contabila stabilite prin lege, achizitionate numai de la unitatile stabilite prin normele legale in vigoare, si sa completeze integral rubricile formularelor, corespunzator operatiunilor inregistrate.

Organul fiscal poate lua in considerare orice evidente relevante pentru impunere tinute de contribuabil.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora