Gaj asupra titlurilor de valoare

Atat obligatiunile cat si actiunile pot fi gajate. Procedura gajului este diferita in functie de tipul acestora:

-actiunile si obligatiunile nominative ale firmelor pot fi gajate prin transfer, inscrise in registrele firmei respective cu mentiunea “pentru clauza de garantie”.

-titlurile de valoare la purtator se pot gaja prin simpla lor remitere de la debitor la creditor.

Dupa modul lor de circulatie titlurile de valoare se impart in :

a) titluri la purtator ;

b) titluri la ordin ;

c) titluri nominative.

Pot fi titluri la purtator :

-certificatele de depozit la purtator ;

-actiunile si obligatiunile la purtator emise de societatile pe actiuni

 

Certificatele de depozit la purtator cu parola emise de banci pot fi acceptate pur si simplu in garantarea creditelor, doar in cazul in care detinatorii sunt identificati in baza de date a bancii creditoare. In situatia in care detinatorul nu este primul cumparator si nu este inscris in baza de date a bancii deoarece transmiterea certificatelor de la o persoana la alta nu s-a realizat prin unitatile bancii creditoare, este recomandabil ca luarea in garantie sa fie facuta cu indeplinirea unor formalitati suplimentare.

 

Titlurile la ordin cuprind atat indicarea creditorului, cat si a debitorului si se transmit prin gir (andosare) si traditiune. Titularul dreptului de creanta este acela care se gaseste in posesia titlului si justifica posesia printr-un sir neintrerupt de giruri, si ca urmare a acestui fapt, dobanditorii succesivi ai documentului apar in titlu. Un asemenea titlu trebuie sa cuprinda in continutul lui clauza ,,la ordin’’. Asemenea titluri sunt cambia, biletul la ordin, cecul.

Titlurile nominative cuprind indicarea nominala a creditorului si orice transmitere se consimte de debitor, care trebuie sa o inscrie in registrele sale si s-o mentioneze pe titlu.

Asemenea titluri sunt actiunile nominative materializate emise de societatile pe actiuni.

Constituirea garantiei pe actiuni nominative se face prin incheierea unui contract de garantie reala mobiliara cu deposedare cu mentionarea expresa a cuantumului datoriei, valorii si categoriei actiunilor si prin inscrierea mentiunii gajului pe titluri si in registrul tinut de debitorul inscris in titluri.


 
 
Abonare newsletter
0 comentarii
- AdaugaComentarii


0

Stiri Financiare

Cautare rapida in ghiduri
 
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »