091 Declaratie de mentiuni a altora care efectueaza achizitii intracomunitare

Data: 30 noiembrie 2010   Ora: 17:20

091 - Declaratie de inregistrare in scopuri de TVA / declaratie de mentiuni a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare (OPANAF 7/2010)

Descriere ANAF :

Declaratia se depune de catre:

1) persoana impozabila care are sediul activitatii in Romania si persoana juridica neimpozabila stabilita in Romania, neinregistrate si care nu au obligatia sa se inregistreze conform art. 153 din Codul fiscal si care nu sunt deja inregistrate conform art. 153.1 alin. (1) lit. b) sau c) ori alin. (2), care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, inainte de efectuarea achizitiei, daca valoarea depaseste plafonul  in anul calendaristic in care are loc achizitia;

2) persoana impozabila care are sediul activitatii in Romania, neinregistrata si care nu are obligatia sa se inregistreze conform art. 153, care nu este deja inregistrata conform art. 153.1 alin. (1) lit. a) sau c) ori art. 153.1 alin. (2), daca presteaza servicii care au locul in alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligata la plata taxei conform echivalentului din legislatia altui stat membru al art. 150 alin. (2), inainte de prestarea serviciului;

3) persoana impozabila care isi are stabilit sediul activitatii in Romania, care nu este inregistrata si nu are obligatia sa se inregistreze conform art. 153  si care nu este deja inregistrata conform art. 153.1 alin. (1) lit. a) sau b) ori alin. (2), daca primeste de la un prestator, persoana impozabila stabilita in alt stat membru, servicii pentru care este obligata la plata taxei in Romania conform art. 150 alin. (2), inaintea primirii serviciilor;

4) persoana impozabila care are sediul activitatii in Romania, daca nu este inregistrata si nu este obligata sa se inregistreze conform art. 153, si persoana juridica neimpozabila stabilita in Romania pot solicita sa se inregistreze, conform art. 153.1, in cazul in care realizeaza achizitii intracomunitare, conform art. 126 alin. (6). Declaratia se completeaza in doua exemplare: un exemplar, insotit de o copie de pe certificatul de inregistrare/certificatul de inregistrare fiscala, precum si de pe decizia de inregistrare a domiciliului fiscal (decizia de inregistrare a domiciliului fiscal la cererea contribuabilului sau decizia privind modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului), dupa caz, se depune la registratura organului fiscal competent; un exemplar se pastreaza de catre contribuabil.

Pentru a descarca acest formular, click aici.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora