070 Declaratie de mentiuni PFA si profesiuni liberale

Data: 30 noiembrie 2010   Ora: 17:03

070 - Declaratie de inregistrare fiscala/declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere (OMFP 262/2007)

Descriere ANAF :

Formularul 070 se completeaza de contribuabilii persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere. Sunt exceptati contribuabilii care desfasoara exclusiv activitati intr-o forma de asociere.

Depunerea declaratiei:

Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere. Se completeaza si se depune de catre persoanele fizice romane sau straine care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, in conformitate cu prevederile legale.

Declaratia de inregistrare se completeaza cu ocazia primei inregistrari fiscale, de regula cu ocazia infiintarii, iar declaratia de mentiuni se completeaza ori de cate ori se modifica datele declarate anterior.

Declaratia se depune direct sa prin imputernicit/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent sau la posta prin scrisoare recomndata, la termenele stabilite de legislatia in vigoare.

Organul fiscal competent este:

- Pentru contribuabilii care se inregistreaza direct sau prin imputernicit, organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul;

- Pentru contribuabilii care se inregistreaza prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.

Formularul se completeaza in doua exemplare, inscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute. Un exemplar se pastreaza de contribuabil, iar celalalt exemplar se depune la organul fiscal competent.


Pentru a descarca acest formular, click aici.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora