060 Declaratie de mentiuni pentru sediile secundare

Data: 30 noiembrie 2010   Ora: 16:24

060 - Declaratie de inregistrare fiscala/declaratie de mentiuni pentru sediile secundare (OMFP 2296/2007)

Descriere ANAF :

Formular 060 Se utilizeaza la inregistrarea sediilor secundare care au obligatii de plata. Se intocmeste in doua exemplare.

Depunerea declaratiei:

Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru sediile secundare ( 060 ), denumita in continuare declaratie, se completeaza si se depune de catre contribuabilii care, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, au organizate puncte de lucru stabile cu minimum 5 angajati pentru respectivul punct de lucru si au obligatia sa solicite inregistrarea fiscala a acestora, ca platitor de impozit pe venituri din salarii. Declaratia de inregistrare se completeaza cu ocazia primei inregistrari fiscale, de regula cu ocazia infiintarii, iar declaratia de mentiuni se completeaza ori de cate ori se modifica datele declarate anterior.

Declaratia se depune direct sau prin imputernicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal la registratura organului fiscal competent sau la posta prin scrisoare recomandata, la termenele stabilite de legislatia in vigoare.

Organul fiscal competent este organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla punctul de lucru.

Formularul se completeaza in doua exemplare, inscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute. Un exemplar se pastreaza de contribuabil, iar celalalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

Pentru a descarca acest formular, click aici.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora