050 Cerere de inregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului

Data: 30 noiembrie 2010   Ora: 16:17

050 - Cerere de inregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (OMFP 262/2007)

Descriere ANAF :

Cererea se depune in cazul in care domiciliul fiscal este diferit de domiciliul sau sediul social, ori in cazul in care contribuabilul isi schimba domiciliul fiscal declarat anterior. Se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla noul domiciliu fiscal si va fi insotita de documente care sa faca dovada detinerii sau ocuparii legale a spatiului pentru noul domiciliu fiscal. Se completeaza intr-un singur exemplar.

Depunerea declaratiei:

Cererea de inregistrare a domiciliului fiscal se completeaza si se depune in cazul in care domiciliul fiscal este diferit de domiciliul sau sediul social ori in cazul in care contribuabilul isi schimba domiciliul fiscal declarat anterior.

Cererea se depune direct sau prin imputernicit/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent, sau la posta prin scrisoare recomandata, la termenele stabilite de legislatia in vigoare si va fi insotita de documente care sa fac dovada detinerii sau ocuparii legale a spatiului pentru noul domiciliu fiscal.

Organul fiscal competent este organul fiscal in a carui raza teritoriala urmeaza a se stabili noul domiciliu fiscal al contribuabilului.

Pentru a descarca acest formular, click aici.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora