040 Declaratie de mentiuni pentru institutiile publice

Data: 30 noiembrie 2010   Ora: 16:11

040 - Declaratie de inregistrare fiscala/declaratie de mentiuni pentru institutiile publice (OMFP 262/2007)

Descriere ANAF :

Formularul 040 se completeaza de institutii publice, in doua exemplare. Se utilizeaza la atribuirea codului de identificare fiscala si eliberarea certificatului de inregistrare fiscala, precum si la actualizarea informatiilor.

Depunerea declaratiei:

Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru institutii publice, denumita in continuare declaratie,  se completeaza si se depune de catre institutiile publice.

Declaratia de inregistrare se completeaza cu ocazia primei inregistrari fiscale, de regula cu ocazia infiintarii, iar declaratia de mentiuni se completeaza ori de cate ori se modifica datele declarate anterior.

Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal competent sau la posta prin scrisoare recomandata, la termenele stabilite de legislatia in vigoare.

Organul fiscal competent este organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul.

Formularul se completeaza in doua exemplare, inscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute. Un exemplar se pastreaza de contribuabil, iar celalalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

Pentru a descarca acest formular, click aici.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora