030 Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice straine

Data: 30 noiembrie 2010   Ora: 15:46

030 - Declaratie de inregistrare fiscala/declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice straine (OMFP 262/2007)

Descriere ANAF :

Formularul  030 Se completeaza de persoanele fizice straine, altele decat cele care desfasoara in mod independent activitati economice autorizate, sau exercita profesii libere. Se completeaza in doua exemplare.

Depunerea declaratiei:

Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoane fizice straine, denumita in continuare declaratie, se completeaza si se depune de catre persoanele fizice straine, altele decat persoanele fizice straine care desfasoara in mod independent activitati economice autorizate sau exercita profesii libere.

Declaratia de inregistrare se completeaza cu ocazia primei inregistrari fiscale, de regula cu ocazia infiintari, iar declaratia de mentiuni se completeaza ori de cate ori se modifica datele declarate anterior.

Declaratia se depune direct sau prin imputernicit/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent, sau la posta prin scrisoare recomandata, la termenele stabilite de legislatia in vigoare.

Organul fiscal competent este:

- Pentru contribuabilii care se inregistreaza direct sa prin imputericit, organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul sau, in cazul depunerii declaratiei de mentiuni, organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit;

- Pentru contribuabilii care se inregistreaza prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.

Formularul se completeaza in doua exemplare, inscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute. Un exemplar se pastreaza de contribuabil, iar celalalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

Pentru a descarca acest formular, click aici.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora