020 Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice romane

Data: 30 noiembrie 2010   Ora: 15:39

020 - Declaratie de inregistrare fiscala/declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice romane (OMFP 262/2007)

Descriere ANAF :

Formularul 020 Se completeaza de persoanele fizice, altele decat cele care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere.Se utilizeaza la atribuirea codului de identificare fiscala si eliberarea certificatului de inregistrare fiscala, precum si la actualizarea informatiilor.

Depunerea declaratiei:

Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoane fizice romane, denumita in continuare declaratie, se completeaza si se depune de catre persoanele fizice romane, altele decat persoanele fizice romane care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere.

Declaratia se depune direct sau prin imputernicit/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent, sau la posta prin scrisoare recomandata, la termenele stabilite de legislatia in vigoare.

Organul fiscal competent este:

- Pentru contribuabilii care se inregistreaza direct sau prin imputernicit, organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul contribuabilul sau, in cazul depunerii declaratiei de mentiuni, organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit;

- Pentru contribuabilii care se inregistreaza prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.

Formularul se completeaza in doua exemplare, inscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute. Un exemplar se pastreaza de contribuabil, iar celalalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

Pentru a descarca acest formular, click aici.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora