POR Axa 5 DMI 5.3 Informatii Generale

Data: 13 aprilie 2011   Ora: 12:27

Strategia Nationala  de Dezvoltare Regionala, elaborata pe baza Planurilor  de Dezvoltare Regionala si Cadrul National Strategic de Referinta 2007-2013 au identificat dezvoltarea turismului ca o prioritate de dezvoltare regionala, dat fiind potentialul turistic existent in toate regiunile. Acest potential justifica sprijinul financiar acordat reabilitarii infrastructurii zonelor turistice si valorificarii patrimoniului natural, istoric si cultural,  pentru  includerea acestora in circuitul turistic si promovarea lor in scopul   atragerii  turistilor.

Dezvoltarea  turismului  este in deplina concordanta cu Orientarile Strategice Comunitare, intrucat implementarea acestei axe prioritare contribuie la imbunatatirea gradului de atractivitate a  regiunilor si la crearea  de noi locuri de munca.

Investitiile in turism si cultura vor permite regiunilor de dezvoltare sa foloseasca avantajele oferite de potentialul lor turistic si patrimoniul cultural in identificarea si consolidarea identitatii proprii, pentru a-si imbunatati avantajele competitive in sectoare cu valoare adaugata mare si continut calitativ si cognitiv ridicat, atat pe piete traditionale cat si pe piete noi, in formare.

Turismul creeaza  oportunitati  de crestere economica regionala si locala si contribuie la crearea de noi locuri de munca prin valorificarea patrimoniului cultural si natural, specific fiecareia din cele opt regiuni de dezvoltare.

Valorificarea atractiilor turistice din diferitele zone ale tarii poate contribui la cresterea  economica a unor centre urbane in declin, prin favorizarea aparitiei si dezvoltarii firmelor locale,  transformand areale cu competitivitate economica scazuta in zone atractive pentru investitori.

Activitatea turistica creeaza cerere pentru o gama larga de bunuri si servicii, achizitionate ulterior de turisti si companii de turism, inclusiv bunuri si servicii produse de alte sectoare economice (comert, constructii, transporturi, industria alimentara, confectii si incaltaminte, industria mica si de artizanat).

In toate regiunile de dezvoltare, valorificarea atractiilor turistice este in mare parte limitata de calitatea infrastructurii zonelor turistice, a serviciilor, in general, si a serviciilor de cazare si agrement, in special, toate acestea constituind obstacole majore in dezvoltarea turismului.

Este de asteptat ca implementarea axei prioritare 5 a POR, prin imbunatatirea infrastructurii zonelor turistice, a serviciilor de cazare si agrement si printr-o promovare sustinuta a imaginii Romaniei pe plan intern si international, sa determine cresterea calitativa, la standarde europene, a ansamblului conditiilor de practicare a turismului, cu impact direct asupra cresterii cererii de turism pentru Romania, ca destinatie turistica europeana.

Principalele domenii de interventie dinn cadrul axei prioritare 5 „ Dezvoltarea durabila si promovarea turismului” din POR sunt:

1. Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe

2. Crearea,  dezvoltarea,  modernizarea infrastructurii  de turism in vederea valorificarii  resurselor naturale si cresterii calitatii serviciilor turistice

3. Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica.

Acest domeniu de interventie vizeaza activitati menite sa faca din Romania o destinatie atractiva pentru turism si afaceri, impreuna cu dezvoltarea durabila a produselor turistice si cresterea utilizarii internetului in serviciile de rezervare si promovare turistica (E-turism).

Obiectivele acestui domeniu major de interventie sunt:

- Promovarea potentialului turistic romanesc prin imbunatatirea imaginii de tara, cu scopul de a promova Romania in strainatate si de a creste atractivitatea sa pentru turism si afaceri;

- Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) in scopul cresterii numarului turistilor;

- Instituirea unui sistem integrat si informatizat a ofertei turistice romanesti.

Crearea unei retele de centre de informare turistica coordonate in toate zone turistice principalele face si obiectul analizei si a recomandarilor  Master Planului si vizeaza extinderea mesajului de ospitalitate fata de oaspeti, oferindu-le acestora informatii corecte pentru a-i sprijini in orientare, a spori confortul si pentru a determina astfel aprecierea destinatiei lor.

In cadrul acestui domeniu major de interventie, se vor finanta proiecte in cadrul a trei operatiuni distincte, si anume:

1. Crearea unei imagini pozitive a Romaniei ca destinatie turistica prin definirea si promovarea brandului turistic national;

2. Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii  produselor turistice si a activitatilor de marketing specifice;

3. Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) si dotarea acestora.

Romania dispune din plin de zone turistice, traditii culturale si resurse naturale. Turismul are o importanta contributie la PIB, precum si la ocuparea fortei de munca. Promovarea turismului ofera noi oportunitati si alternative pentru dezvoltarea a numeroase regiuni din Romania. In prezent, accesarea informatiilor privind date de interes general referitoare la Romania, prin intermediul unor centre specializate de informare si promovare turistica (atractii turistice, evenimente culturale si de afaceri, situri arheologice, structuri de primire, restaurante, posibilitati de petrecere a timpului liber sau orice alte facilitati ce pot insoti o calatorie turistica sau/si de interes turistic/sau mai scurt facilitati de agrement), este aproape imposibila din cauza inexistentei sau existentei sporadice a unor astfel de centre. Zonele turistice nu dispun de o retea corespunzatoare de centre multi-functionale specializate in turism, care sa permita accesul turistilor la informatii, servicii de informare si evenimente specifice; de altfel, nivelul de promovare si dezvoltare a centrelor de informare turistica este in prezent extrem de redus. Ca atare, crearea unei retele nationale de centre de informare si promovare turistica (CNIPT) este extrem de importanta in promovarea turismului romanesc.

Crearea acestei retele va oferi cadrul logistic necesar facilitarii schimbului de informatii in sectorul turistic intre institutii si centrele de informare in zonele turistice. Introducerea serviciilor moderne de informatii si dezvoltarea unui sistem unitar de informare turistica va crea conditii mai bune pentru stocarea informatiilor si va permite schimbul de date privind activitatea turistica pentru turistii autohtoni si straini. Un astfel de sistem poate fi extins si interconectat cu alte sisteme de informare, cum ar fi de exemplu sistemul de rezervare on-line, programe de conferinte/evenimente culturale internationale, etc.  Mai mult, vor fi sprijinite infrastructura turistica de informare si promovare in tara si furnizarea de informatii turistice catre si de la turisti si tour operatori. Principalul scop al acestui domeniu de interventie este de a construi o retea la nivel national de centre de informare si promovare turistica (CNIPT) in zone cu potential turistic ridicat.

Atentie!  Acest ghid este valabil numai pentru operatiunea „Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica si dotarea acestora”

Pentru domeniul major de interventie 5.3 “Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica” , operatiunea - Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) si dotarea acestora sunt prevazuti urmatorii indicatori de rezultat, pentru monitorizarea si evaluarea programului:

Indicator de rezultat imediat (output)

Unitate de masura

Tinta pentru 2015

Centre  Nationale de Informare si Promovare Turistica create/ modernizate

numar

Minim 10

Indicatori de rezultat (result)

 

 

Turisti in Centrele Nationale  de Informare si Promovare Turistica

numar

1 milion

Vizitatori web site

numar

1,5 milioane

Acesti indicatori vor fi luati in calcul de catre solicitanti in completarea cererii de finantare, pentru evidentierea contributiei proiectului la atingerea obiectivelor specifice ale domeniului major de interventie 5.3, operatiunea „Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) si dotarea acestora”.

Alti indicatori de proiect (prevazuti in Documentul cadru de implementare pentru POR), care pot fi luati in calcul de catre un solicitant de finantare nerambursabila sunt:

- Produse turistice cu specific national, regional, local, promovate (nr.)

- Baze de date cu informatii turistice create (nr.);

- Echipamente hardware si software achizitionate (nr.);

- Pliante, brosuri, materiale promotionale distribuite (nr.);

- Locuri special amenajate/ echipamente speciale de acces pentru persoanele cu mobilitate redusa (nr.)

- Locuri de munca nou create, pe medii (urban/rural), pe sexe si durata de angajare –temporare/ permanente - (nr-echiv. norma intreaga);

- Locuri de munca mentinute, pe medii (urban/rural), pe sexe si durata de angajare –temporare/ permanente - (nr-echiv. norma intreaga).

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora