Programele operationale prin care pot fi obtinute fonduri structurale

Fondurile structurale pot fi obtinute in Romania prin intermediul urmatoarelor Programe Operationale:

Programul National de Dezvoltare Regionala (PNDR) – are ca obiectiv cresterea competitivitatii sectoarelor agro-alimentar si forestier, imbunatatirea mediului si a spatiului rural, imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale, diversificarea economiei rurale, demararea si functionarea initiativelor de dezvoltare locala.

Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE) –sustine cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii.

Programul Operational Regional (POR) – spijina dezvoltarea economica, sociala, echilibrata teritorial si durabila a Regiunilor Romaniei prin concentrarea asupra polilor urbani de crestere, imbunatatirea conditiilor infrastructurale si ale mediului de afaceri.

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) – are ca obiectiv dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii.

Programul Operatinal Sectorial Mediu (POS M) – pentru protectia si imbunatatirea calitatii mediului si a standardelor de viata in Romania, urmarindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu.

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii Administrative (POS DCA) – pentru crearea unei administratii publice mai eficiente si mai eficace in beneficiul socio-economic al societatii romanesti.

Programul Operational Pescuit (POP) – urmareste dezvoltarea unui sector piscicol competitiv, modern si dinamic, bazat pe activitati durabile de pescuit si acvacultura care ia in considerare aspectele legate de protectia mediului, dezvoltarea sociala si bunastarea economica.

Programul Operational Sectorial Transport (POS T) – promoveaza un sistem sustenabil de transport in Romania, care va facilita transportul in siguranta, rapid si eficient al persoanelor si bunurilor, la un nivel adecvat al serviciilor la standarde europene.

Programul Operational de Asistenta Tehnica (POS AT) – asigura sprijinului necesar procesului de coordonare si contribuie la implementarea si absorbtia eficace, eficienta si transparenta a instrumentelor structurale in Romania.


 
 
Abonare newsletter
0 comentarii
- AdaugaComentarii


0

Stiri Financiare

Cautare rapida in ghiduri
 
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »