Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice POS CCE

Data: 6 decembrie 2010   Ora: 13:31

Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE

Obiectiv general al POS-Cresterea Competitivitatii Economice il constituie cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii. Masurile intreprinse vor genera pana in 2015 o crestere medie a productivitatii de cca. 5,5% anual si vor permite Romaniei sa atinga un nivel de aproximativ 55% din media UE.

 

Obiective specifice:

- Consolidarea si dezvoltarea durabila a sectorului productiv;

- Crearea unui mediu favorabil dezvoltarii durabile a intreprinderilor;

- Cresterea capacitatii de cercetare dezvoltare (C&D), stimularea cooperarii intre institutii de cercetare dezvoltare si inovare (CDI) si intreprinderi, precum si cresterea accesului intreprinderilor la CDI;

- Valorificarea potentialului tehnologiei informatiei si comunicatiilor si aplicarea acestuia in sectorul public (administratie) si cel privat (intreprinderi, cetateni);

- Cresterea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic, prin promovarea surselor regenerabile de energie;

- Un sistem inovativ de productie;

- Cresterea competitivitatii economice prin cercetare – dezvoltare si inovare;

- TIC pentru sectoarele privat si public;

- Imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sectorului energetic;

- Romania ca destinatie atractiva pentru turism si afaceri;

- Asistenta tehnica.

 

Axe prioritare:

- Axa Prioritara 1: Un sistem inovativ de productie

- Axa Prioritara 2: Cresterea competitivitatii economice prin cercetare – dezvoltare si inovare

- Axa Prioritara 3: TIC pentru sectoarele privat si public

- Axa Prioritara 4: Imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sectorului energetic

- Axa Prioritara 5: Romania ca destinatie atractiva pentru turism si afaceri

- Axa Prioritara 6: Asistenta tehnica

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora