Politica de Coeziune

Data: 3 decembrie 2010   Ora: 18:14

Politica de Coeziune a Uniunii Europene - Obiective, instrumente si programe operationale

POLITICA DE COEZIUNE A UNIUNII EUROPENE

In preambulul Tratatului de la Roma, semnat in 1957, Statele Membre mentionau necesitatea de „a consolida unitatea economiilor lor in vederea asigurarii unei dezvoltari armonioase prin reducerea diferentelor care exista intre diferitele regiuni, precum si a ramanerii in urma a regiunilor defavorizate”.

Principiile politicii de coeziune a Uniunii Europene 2007-2013 sunt redate in Orientarile Strategice Comunitare pentru Coeziune  (Community Strategic Guidelines), document al Comisiei Europene prin care se stabilesc prioritatile de dezvoltare la nivelul Uniunii, in urmatoarea perioada. Aceste prioritati au fost preluate de Statele Membre in documentele lor strategice, respectiv Cadrul Strategic National de Referinta si programele operationale.

Perioada 2007-2013 reprezinta o noua perioada de programare a instrumentelor structurale  avand la baza un set de regulamente  ce contin prevederi cu privire la domeniile care vor fi finantate, precum si la principiile aplicabile si mecanismele de gestionare si implementare a fondurilor.

Fondul Social European este unul dintre fondurile structurale create pentru a reduce diferentele de dezvoltare existente intre Statele Membre si regiunile Uniunii Europene si de a le ajuta sa atinga un nivel de trai cat mai ridicat.

Fondul Social European este primul fond structural constituit si reprezinta instrumentul financiar prin care se implementeaza Strategia Europeana de Ocupare, avand ca obiectiv crearea de locuri de munca mai bune si furnizarea de abilitati si competente superioare persoanelor angajate sau celor aflate in cautarea unui loc de munca.

In perioada de programare 2007-2013, la nivelul Uniunii Europene, pentru FSE sunt alocate aproximativ 75 mld. €, pentru proiecte destinate dezvoltarii capitalului uman si cresterii participarii pe piata muncii.

Aceasta suma este suplimentata cu contributia proprie, din surse publice sau private, diferita in functie de obiectivul caruia ii apartine fiecare Stat Membru sau regiune a Uniunii Europene. Romania va asigura o contributie proprie de 15%.

 

OBIECTIVELE POLITICII DE COEZIUNE A UE PENTRU PERIOADA 2007-2013

1.    Obiectivul Convergenta

(PIB per capita sub 75% din media UE). In cadrul acestui obiectiv se urmareste cresterea economica pentru regiunile ramase in urma, prin investitii in dezvoltarea competitivitatii pe termen lung, ocuparea fortei de munca, dezvoltare durabila si dezvoltarea capacitatii institutionale si eficienta administratiei publice.

2.    Obiectivul Competitivitate Regionala si Ocuparea Fortei de Munca

(pentru regiunile care nu sunt eligibile pentru obiectivul Convergenta). In cadrul acestui obiectiv se urmareste anticiparea si promovarea schimbarilor economice din zonele industrializate, prin sprijin acordat intreprinderilor (in vederea anticiparii si promovarii schimbarilor in zonele industriale, urbane si rurale) si persoanelor (pentru a anticipa si a se adapta la schimbari, prin eliminarea somajului, promovarea calitatii si productivitatii muncii si incluziunea sociala).

3.    Obiectivul Cooperare Teritoriala Europeana

(pentru regiuni, judete si zone transnationale). In cadrul acestui obiectiv se urmareste intarirea cooperarii la nivel transfrontalier, transnational si interregional.

 

INSTRUMENTELE STRUCTURALE ALE UNIUNII EUROPENE

Pentru perioada 2007-2013, Uniunea Europeana a alocat 336 mld. euro pentru politica de coeziune. Instrumentele Structurale sunt reprezentate de fondurile structurale si fondul de coeziune si sunt instrumentele financiare prin care UE actioneaza pentru eliminarea dezechilibrelor economice si sociale intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale. 

Instrumentele structurale sunt:

- Fondul Social European  (FSE): finanteaza proiecte care sa sprijine cresterea adaptabilitatii fortei de munca si a intreprinderilor, scaderea ratei somajului, promovarea incluziunii sociale, extinderea si imbunatatirea investitiilor in capitalul uman (educatie si formare profesionala) si intarirea capacitatii institutionale si a eficientei administratiilor publice si serviciilor publice la nivel national, regional si local;

- Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR): finanteaza proiecte care sprijina investitii in cercetare si dezvoltare tehnologica, protectia mediului, prevenirea riscurilor, turism, transport, energie, sanatate (infrastructura), proiecte de dezvoltare locala, inovare si antreprenoriat, precum si sprijin pentru investitii pentru IMM-uri;

- Fondul de Coeziune  (FC): finanteaza proiecte care urmaresc dezvoltarea de retele trans-europene de transport, proiecte majore de infrastructura de mediu si domenii care pot asigura beneficii durabile in ceea ce priveste protectia mediului.

Aditional instrumentelor structurale, in vederea reducerii decalajelor intre regiuni, Uniunea Europeana pune la dispozitia Statelor Membre alte doua fonduri nerambursabile:

- Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR)

- Fondul European pentru Pescuit (FEP)

In perioada 2007-2013, toate regiunile de dezvoltare ale Romaniei sunt eligibile pentru asistenta financiara nerambursabila acordata in cadrul obiectivelor Convergenta si Cooperare Teritoriala Europeana.


PROGRAMELE OPERATIONALE ALE ROMANIEI

Pentru perioada 2007-2013 Romaniei i-au fost alocate 19,667 miliarde euro din Fondurile Structurale si de Coeziune ale Uniunii Europene.

 Obiectiv Program Operational (PO) Procent sume alocate din bugetul total Instrument Structural Autoritatea de Management a Programului Operational (PO)

 Convergenta

1. POS Transport 23%

Fondul de Coeziune si Fondul European de Dezvoltare Regionala

Ministerul Transporturilor si Infrastucturii

 Convergenta

2. POS Mediu 23%

Fondul de Coeziune si Fondul European de Dezvoltare Regionala

Ministerul Mediului

 Convergenta

3. PO Regional (POR) 19% Fondul European de Dezvoltare Regionala

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei

 Convergenta

4. POS Dezvoltarea Resurselor Umane 18% Fondul Social European

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

 Convergenta

5. POS Cre?terea Competitivitatii Economice 13% Fondul European de Dezvoltare Regionala

Ministerul Finantelor Publice

 Convergenta

6. PO Dezvoltarea Capacitatii Administrative  1% Fondul Social European

Ministerul Administratiei si Internelor

 Convergenta

7. PO Asistenta Tehnica 1% Fondul European de Dezvoltare Regionala

Ministerul Finantelor Publice

Cooperare Teritoriala  8-13. PO Cooperare Teritoriala 2% Fondul European de Dezvoltare Regionala

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei  (exceptie: Programul de cooperare teritoriala europeana transfrontaliera Ungaria – Romania Autoritate de Management este Agentia Nationala de Dezvoltare din Ungaria).

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora