Parteneri

Data: 3 decembrie 2010   Ora: 17:50

Identificarea potentialilor parteneri cu care se poate colabora la elaborarea si implementarea unor proiecte in cadrul Fondurilor, informarea cu privire la parteneriatele existente si la modalitatea in care se poate construi un parteneriat de succes.

PACTELE REGIONALE PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SI INCLUZIUNEA SOCIALA

Pactele regionale pentru ocuparea fortei de munca si incluziunea sociala sunt acorduri de parteneriat incheiate intre actori relevanti la nivel regional pentru sectorul ocuparii si al incluziunii sociale si pun bazele unei structuri de parteneriate la nivel teritorial. 

Crearea acestor Pacte este o initiativa a Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse care a fost lansata in contextul elaborarii Planurilor Regionale de Actiune pentru Ocupare si Incluziune Sociala (PRAO) prin Proiectul de Asistenta Tehnica Phare RO 2003/005 – 551. 05.01.04.04.01 Sprijin pentru MMSSF in elaborarea si implementarea politicii de ocupare si pregatire pentru EDIS (Sistemul Extins de Implementare Descentralizata).

Concomitent cu elaborarea PRAO, au fost create si 8 parteneriate regionale pentru ocupare si incluziune sociala, precum si 32 de parteneriate locale de ocupare si incluziune sociala. Crearea de parteneriate regionale si locale vine in sprijinul promovarii politicilor regionale de ocupare, elaborarea PRAO fiind rezultatul unui larg proces de consultare a tuturor factorilor implicati in combaterea somajului si a excluziunii sociale. In acest context, parteneriatele  pentru ocupare si incluziune sociala s-au implicat in mod activ la elaborarea celor 8 PRAO, iar pe baza prioritatilor stabilite in cadrul acestor documente  elaboreaza propuneri de proiecte care urmeaza a fi finantate din fondurile structurale.  

 

PARTENERIAT SI PARTENERI IN POS DRU

Relevanta parteneriatului in implementarea POS DRU rezida, cu deosebire, din multitudinea provocarilor dar si a oportunitatilor existente in ceea ce priveste modernizarea sistemelor educationale si de formare profesionala, invatarea pe tot parcursul vietii, promovarea masurilor active de ocupare a fortei de munca si incluziunea sociala.

Complexitatea si interdependenta acestor aspecte, alaturi de ritmul rapid al schimbarilor, inclusiv al restructurarilor la nivel national, regional sau sectorial, necesita o abordare multi-disciplinara si integrata, bazata pe aportul tuturor partenerilor relevanti.

Din acest punct de vedere, problemele diverse induse de necesitatea armonizarii ofertei educationale cu cerintele pietei muncii, promovarii adaptabilitatii si flexibilitati lucratorilor si intreprinderilor, organizarii moderne a muncii, mentinerii durabile a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile pe piata muncii, necesita solutii care pot fi realizate doar prin parteneriat.

POS DRU va sustine constituirea de parteneriate viabile, intre organizatii cu profiluri si competente care se completeaza si se sustin intr-o actiune sinergica, cooperand activ pentru atingerea acelorasi obiective de dezvoltare a resurselor umane, pe o piata incluziva a muncii.

 

*** Parteneri Sociali ***

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora