Fondul Social European in Romania

Data: 3 decembrie 2010   Ora: 17:27

Programele Operationale finantate din Fondul Social European in Romania si Institutiile Responsabile de implementarea Fondului Social European in Romania.

PROGRAMELE OPERATIONALE FINANTATE DIN FSE IN ROMANIA

Pentru perioada 2007-2013, Uniunea Europeana a alocat Romaniei pentru Fondul Social European 3.684 mil. €, respectiv 19,2% din totalul FSC.

FSE in Romania va finanta doua programe operationale:  

- Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), cu o alocare financiara FSE de  3.476 mil. € (18,1% din Fondurile Structurale si de Coeziune);

- Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative, cu o alocare financiara FSE de 208 mil. € (1,1% din FSC).

INSTITUTIILE RESPONSABILE DE IMPLEMENTAREA FSE IN ROMANIA

Institutiile responsabile de implementarea FSE in Romania sunt: 

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU).

Ministerul Administratiei si Internelor, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational  Dezvoltarea Capacitatii Administrative.

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU), este responsabil de elaborarea si gestionarea POS DRU.

Obiectivul general al POS DRU il constituie dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin conectarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite de participare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva a 1.650.000 de persoane.

Organismele Intermediare desemnate pentru implementarea POS DRU sunt: 8 Organisme Intermediare Regionale in subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic si doua organisme intermediare care vor fi desemnate prin licitatie publica internationala.

Ministerul Administratiei si Internelor, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA) este responsabil de elaborarea si implementarea PO DCA. Programul are ca obiectiv general crearea unei administratii publice mai eficiente, in beneficiul mediului socio-economic din Romania. In acest context, PO DCA isi propune descentralizarea si modernizarea administratiei publice centrale si locale in sectoare precum sanatatea, educatia si serviciile sociale, sub aspectul cresterii eficientei administrative, imbunatatirii actului legislativ si decizional etc. Obiectivele specifice ale PO DCA sunt:

- imbunatatirea managementului in politicile publice

- cresterea calitatii si eficientei in furnizarea serviciilor publice, pe o baza descentralizata.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora