Cadrul General al FSE

Data: 3 decembrie 2010   Ora: 17:14

Informatii generale despre Fondul Social European, domenii de interventie si teme orizontale

CE ESTE FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Fondul Social European (FSE) este instrumentul principal prin care Uniunea Europeana finanteaza obiectivele strategice ale politicii de ocupare. Pentru 50 de ani, FSE a investit in programe dedicate cresterii gradului de ocupare in statele membre UE.

Pentru perioada de programare 2007- 2013, scopul interventiilor FSE este de a sustine statele membre sa anticipeze si sa administreze eficient schimbarile economice si sociale. Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 1081/2006 privind Fondul Social European propune domeniile si principiile prin care se poate realiza dezvoltarea resurselor umane in perioada urmatoare.

 

DOMENIILE DE INTERVENTIE ALE FONDULUI SOCIAL EUROPEAN

FSE finanteaza urmatoarele prioritati:

 1.  
  1. Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si intreprinderilor;
  2. Cresterea accesului si a participarii pe piata muncii;
  3. Promovarea incluziunii sociale prin lupta impotriva discriminarii si facilitarea accesului pe piata muncii pentru persoanele dezavantajate.

In acelasi timp, in regiunile mai putin dezvoltate care se inscriu sub obiectivul convergenta, FSE va sustine:

 1.  
  1. Investitiile in capital uman, in special prin imbunaatatirea sistemelor de educatie si formare;
  2. Actiuni avand drept scop dezvoltarea capacitatii institutionale si a eficientei administratiilor publice, la nivel national, regional sau local.

 

TEMELE ORIZONTALE ALE FONDULUI SOCIAL EUROPEAN

Parteneriatul. In vederea obtinerii unui impact sporit al rezultatelor sale, FSE sustine aplicarea principiului parteneriatului intre toti actorii socio- economici relevanti implicati, incepand cu perioada de programare s continuand cu implementarea si evaluarea modului de folosire a sprijinului financiar al Uniunii Europene.

Actiuni inovative si initiative transnationale. Incepand cu principiile promovate in cadrul initiativei comunitare EQUAL 2000-2006, FSE sustine includerea actiunilor inovative si a initiativelor transnationale printre actiunile care vor fi finantate prin programele operationale. Aceste operatiuni vor permite colaborarea intre autoritatile publice, partenerii sociali, reprezentantii societatii civile, cu scopul de a promova schimbul de bune practici in domeniul dezvoltarii resurselor umane.

Sanse egale. Promovarea egalitatii de sanse constituie o prioritate a actualei perioade de programare.

   
 • Credite


  Compara »
 • Depozite la Termen


  Compara »    Stiri ultima ora