titluri de plasament

sunt titluri achizitionate cu intentia de a le detine o perioada mai mare de sase luni, dar fara ca aceasta detinere sa implice o conservare pana la scadenta lor. La intrarea in patrimoniu, titlurile de plasament sunt evaluate la valoarea de achizitie, formata din pretul de cumparare, exclusiv cheltuielile de achizitie si dobanzile calculate pentru perioada scursa in cazul titlurilor de plasament cu venit fix.

   
Cautare rapida in glosar
 
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »