prerogativele managerului

activitatea depusa de manager constand in aplicarea strategiei si politicii de dezvoltare a societatii comerciale, conceputa impreuna cu consiliul de administratie al acesteia, selectarea, angajarea si concedierea personalului salariat, negocierea contractului colectiv si individual de munca, cu respectarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat potrivit legii, reprezentarea societatii in raporturile cu tertii, incheierea de acte juridice in numele si pe seama societatii comerciale in limita imputernicirii acordate prin contract si/sau lege, precum si orice alte abilitati stabilite prin contract, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.

   
Cautare rapida in glosar
 
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »