O.P.C.V.M.

Organisme de Plasament Colectiv in Valori Mobiliare, (eng. UCITS - Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities), respectiv terminología utilizata in legislatie pentru fondurile deschise de investitii.

O.P.C.V.M. sunt fondurile deschise si societatile de investitii care indeplinesc urmatoarele conditii:

-       au ca scop unic efectuarea de investitii colective, plasand resursele banesti atrase, numai in instrumente financiare care sunt expres nominalizate in regulamentele si normele emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare care este autoritatea de reglementare, si opereaza pe principiul diversificarii riscului si a administrarii prudentiale;

-       au obligatia de rascumparare continua a titlurilor de participare emise, adica pe toata durata de functionare a respectivului OPCVM;

Un OPCVM se poate infinta pe baza de contract civil sub forma de fond deschis de investitii, sau prin act constitutiv si atunci este societate de investitii.

   
Cautare rapida in glosar
 
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »