FMI

(1).Fondul Monetar International - organizatie internationala specializata cuprinzand majoritatea tarilor membre ale Natiunilor Unite si avand sarcina sa vegheze la buna functionare a sistemului monetar international.
(2). organism international, care functioneaza pe langa ONU si care s-a creat ca urmare a Conferintei financiar-monetare de la Bretton Woods(1944). Rolul fondului se canalizeaza in 3 directii: activitatea de supraveghere a politicilor financiar-monetare ale tarilor membre; acordarea de asistenta tehnica, consultanta; acordarea de asistenta financiara (facilitati de imprumut). Resursele fondului sunt: cotele de participare ale tarilor membre (detin ponderea cea mai mare in totalul resurselor); imprumuturile contractate de FMI de la tarile dezvoltate. Cotele de participare, potrivit statutului FMI(1944), se stabilesc in functie de 5 indicatori (parametri)- care reflecta puterea economica si financiara: 2%din Venitul national; 5% din rezervele monetare oficiale(aur si devize) ; 10% din media importurilor; 10% din variatia cresterii exporturilor; aceste 4 elemente insumate erau apoi majorate cu ponderea exporturilor in venitul national. Dupa 1990, in formula de calcul au fost introduse urmatoarele elemente: marimea produsului intern brut al tarii respective, media lunara a rezervelor monetare oficiale, media anuala a platilor curente, media anuala a veniturilor/incasarilor curente, variatia veniturilor/incasarilor curente. Atat timp cat a functionat etalonul aur-devize, cota de participare era varsata in urmatoarele proportii: 25% partea varsata in aur(transa aur) si 75% partea varsata in moneda nationala (transa credit). Dupa trecerea la etalonul putere de cumparare s-a oferit posibilitatea alegerii de catre fiecare stat membru a modalitatii de varsare a celor 25%, care inainte se varsa in aur: fie in DST, fie in dolari, iar cota de 75% se varsa in continuare in moneda nationala.

   
Cautare rapida in glosar
 
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »