contul datoriei publice interne

mijloc de reflectare a evolutiei si a soldului datoriei publice externe a statului, care cuprinde imprumuturile contractate sau primite de catre Guvern prin Ministerul Finantelor, de pe piata fiananciara interne, pe termen mediu si lung; are urmatoarea structura: imprumuturi pentru finanatarea si refinantarea deficitului bugetului de stat, imprumuturi pentru finanatea cheltuielilor publice aferente unor obiective de investitii de interes national, alte imprumuturi special aprobate. Este integrat in contul general al datoriei publice a statului.

   
Cautare rapida in glosar
 
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »