contract

acord incheiat intre doua sau mai multe persoane cu privire la livrarea unor produse, executarea unor lucrari sau prestarea unor servicii cu titlu oneros, prin care sunt stabilite drepturile si obligatiile partilor semnatare. Contractul este un act juridic care se incheie in scopul realizarii obiectului de activitate al partilor. Dintre elementele obligatorii ale contractului amintim: identificarea partilor contractante si a persoanelor imputernicite sa semneze ; obiectul contractului; durata; drepturile si obligatiile partilor; raspunderile contractuale ale partilor; valoarea si modul de efectuare a platilor; alte clauze stabilite de comun acord.

   
Cautare rapida in glosar
 
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »