cesiunea de creanta ordinara

este un mijloc specific de transmitere a obligatiilor constand in acordul contractual de vointa prin care creditorul, denumit cedent, transmite in mod voluntar, cu titlu oneros sau gratuit, dreptul sau de creanta unei alte persoane, denumita cesionar, care va deveni astfel creditor in locul sau si va putea incasa de la debitor creanta cedata. Spre deosebire de gir, cesiunea de creanta ordinara, devine opozabila numai incepand din momentul notificarii ei debitorului sau din momentul in care debitorul o accepta printr-un act autentic

   
Cautare rapida in glosar
 
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »