Contracte

 

Contract individual de munca

Data: 20 ianuarie 2011   Ora: 15:12

Contract individual de munca Incheiat si inregistrat sub nr._____/_________ in registrul general de evidenta a salariatilor)   A.   Partile contractului: Angajator, persoana juridica, _________________________________________ cu sediul in ________________, str. _____________________ nr._________, judetul/sectorul _____________...citeste mai mult

Act aditional la contract de munca

Data: 20 ianuarie 2011   Ora: 15:51

ACT ADITIONAL Nr. ……… La contractul individual de munca incheiat si inregistrat sub nr. …………. / ………….. in registrul general de evidenta a salariatilor. Incheiat astazi, …………………., intre: Angajator – persoana juri...citeste mai mult

Antecontract de vanzare-cumparare

Data: 20 ianuarie 2011   Ora: 16:02

Intervenit astazi ........intre: 1. ...................- cetatean roman, sex ...., nascut la data de .......... in municipiul ........., fiul lui ....... si al ....., domiciliat in ........., str. .............. nr...., identificat cu BI seria ... nr....... eliberat de Sectia ... Politie la data de ....., avand cod numeric personal......, in ca...citeste mai mult

Contract de vanzare-cumparare

Data: 20 ianuarie 2011   Ora: 16:15

Contract de vanzare cumparare Incheiat astazi ............... la ................................... I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ...................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L. cu sediul social in (localitatea) ............................., str. .............citeste mai mult

Contract de vanzare cumparare autovehicul

Data: 20 ianuarie 2011   Ora: 16:34

CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE (CU CLAUZE) PENTRU AUTOVEHICUL RUTIER FOLOSIT Incheiat la data de ............ in localitatea .................. str. ..................... nr. ..... sector ... intre urmatoarele parti contractante: 1. Prima parte, in calitate de VANZATOR, este numitul .................... cu domiciliul in ................. st...citeste mai mult

Contract de asigurare auto

Data: 20 ianuarie 2011   Ora: 16:50

Descarca Contract de asigurare auto.doc   Incheiat astazi ...................... la .......................................... I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ..................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ................citeste mai mult

Contract de asigurari sociale

Data: 20 ianuarie 2011   Ora: 17:00

Descarca Contract de asigurari sociale.doc   Incheiat in baza art. 5 din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data de ................................ si inregistrat sub nr. .................... din data de ........................ la Directia Generala de Munca si Protectie Sociala a judetului .........citeste mai mult

Contract de comodat

Data: 20 ianuarie 2011   Ora: 17:17

Descarca Contract de comodat.doc   PARTI CONTRACTANTE Art. 1. S.C. .............. S.R.L. cu sediul in ........., str. ......., nr. ...., judetul ............., in calitate de comodant, reprezentata prin .............. si Art. 2. Dl/D-na ..................., domiciliat in ........, str. ........, nr. ...., judetul ...... in calitate de com...citeste mai mult

Contract de comodat auto

Data: 20 ianuarie 2011   Ora: 17:24

Contract de comodat auto PARTI Intre subsemnatii: ________________________ ________________________, cetatean român, domiciliat in ________________________, posesor al BI/CI ___________, in calitate de comodant, si SC________________________SRL, cu sediul in _________________, inregistrata la ORC sub nr.________________, prin reprezent...citeste mai mult

Contract de comodat locuinta

Data: 20 ianuarie 2011   Ora: 17:31

Descarca Contract de comodat locuinta.doc   PARTI Intre subsemnatii: ________________________ ________________________, cetatean roman, domiciliat in ________________________, posesor al BI/CI ___________, in calitate de comodant, si ________________________ domiciliat in ________________________ , in calitate de comodatar, a interven...citeste mai mult