Constitutia Romaniei

 

TITLUL I Principii generale

Data: 24 ianuarie 2011   Ora: 12:21

ARTICOLUL 1 - Statul roman (1) Romania este stat national, suveran si independent, unitar si indivizibil. (2) Forma de guvernamant a statului roman este republica. (3) Romania este stat de drept, democratic si social, in care demnitatea omului, drepturile si libertatile cetatenilor, libera dezvoltare a personalitatii umane, dreptatea si plura...citeste mai mult

TITLUL II Drepturile, libertatile si indatoririle fundamentale

Data: 24 ianuarie 2011   Ora: 12:50

CAPITOLUL I Dispozitii comune  ARTICOLUL 15 - Universalitatea (1) Cetatenii beneficiaza de drepturile si de libertatile consacrate prin Constitutie si prin alte legi si au obligatiile prevazute de acestea. (2) Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile.  ARTICOLUL 16 - Egalitate...citeste mai mult

TITLUL III Autoritatile publice

Data: 24 ianuarie 2011   Ora: 13:17

CAPITOLUL I Parlamentul   SECTIUNEA 1 Organizare si functionare  ARTICOLUL 61 - Rolul si structura (1) Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului roman si unica autoritate legiuitoare a tarii. (2) Parlamentul este alcatuit din Camera Deputatilor si Senat.  ARTICOLUL 62 - Alegerea Camerelor (1) Camera Dep...citeste mai mult

TITLUL IV Economia si finantele publice

Data: 24 ianuarie 2011   Ora: 14:16

ARTICOLUL 135 - Economia (1) Economia Romaniei este economie de piata, bazata pe libera initiativa si concurenta. (2) Statul trebuie sa asigure: a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie; b) protejarea intereselor nationale in activitatea economica, ...citeste mai mult

TITLUL V Curtea Constitutionala

Data: 24 ianuarie 2011   Ora: 14:21

ARTICOLUL 142 - Structura (1) Curtea Constitutionala este garantul suprematiei Constitutiei. (2) Curtea Constitutionala se compune din noua judecatori, numiti pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau innoit. (3) Trei judecatori sunt numiti de Camera Deputatilor, trei de Senat si trei de Presedintele Romaniei. (4) Judecatorii...citeste mai mult

TITLUL VI Integrarea euroatlantica

Data: 24 ianuarie 2011   Ora: 14:24

 ARTICOLUL 148 - Integrarea in Uniunea Europeana (1) Aderarea Romaniei la tratatele constitutive ale Uniunii Europene, in scopul transferarii unor atributii catre institutiile comunitare, precum si al exercitarii in comun cu celelalte state membre a competentelor prevazute in aceste tratate, se face prin lege adoptata in sedinta comuna a Ca...citeste mai mult

TITLUL VII Revizuirea Constitutiei

Data: 24 ianuarie 2011   Ora: 14:27

ARTICOLUL 150 - Initiativa revizuirii (1) Revizuirea Constitutiei poate fi initiata de Presedintele Romaniei la propunerea Guvernului, de cel putin o patrime din numarul deputatilor sau al senatorilor, precum si de cel putin 500.000 de cetateni cu drept de vot. (2) Cetatenii care initiaza revizuirea Constitutiei trebuie sa provina din cel putin...citeste mai mult

TITLUL VIII Dispozitii finale si tranzitorii

Data: 24 ianuarie 2011   Ora: 14:31

 ARTICOLUL 153 - Intrarea in vigoare Prezenta Constitutie intra in vigoare la data aprobarii ei prin referendum. La aceeasi data, Constitutia din 21 august 1965 este si ramane in intregime abrogata.   ARTICOLUL 154 - Conflictul temporal de legi (1) Legile si toate celelalte acte normative raman in vigoare, in masura in care ele nu con...citeste mai mult