Norme metodologice Cap5 Plata impozitului si depunere declaratiilor fiscale

Data: 19 noiembrie 2010   Ora: 17:58

Normele metodologice aferente Capitolului al V lea - Plata impozitului si depunere declaratiilor fiscale - din cadrul Titlului al II lea - Impozitul pe profit, al Codului Fiscal.

95. *** Abrogat

96. *** Abrogat

97. NOTA: Art. 33 Legea nr. 571/2003 este abrogat. Profitul impozabil rezultat din vanzarea-cesionarea proprietatilor imobiliare situate in Romania si a titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana se impune cu cota de 10% numai pentru tranzactiile efectuate pana la data de 30 aprilie 2005 inclusiv. In conditiile in care se realizeaza pierdere din aceste tranzactii pana la data de 30 aprilie 2005 inclusiv, aceasta se recupereaza din profiturile impozabile rezultate din operatiuni de aceeasi natura, pe perioada prevazuta la art. 26 din Codul fiscal.

 

ART. 34 AL.7

98. Contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, nu depun declaratii trimestriale pentru impozitul pe profit.

99. Incadrarea in activitatile prevazute la art. 34 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare este cea stabilita prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, cu modificarile ulterioare.

99.1. In situatia in care, in cursul anului pentru care se efectueaza platile anticipate, impozitul pe profit aferent anului precedent se modifica si se corecteaza in conditiile prevazute de Codul de procedura fiscala, platile anticipate care se datoreaza incepand cu trimestrul efectuarii modificarii se determina in baza impozitului pe profit recalculat.

100. *** Abrogat.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora