Apostilarea actelor

Data: 7 decembrie 2011   Ora: 12:17

Principalele categorii de acte pentru care se elibereaza apostila in cadrul institutiei prefectului sunt:

1. acte de stare civila (certificate de nastere, de casatorie, de deces);

2. acte care fac dovada schimbarii numelui pe cale administrativa (dispozitii, certificate emise de serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor);

3. certificate privind domiciliul si cetatenia;

4. certificate de cazier (judiciar, fiscal etc);

5. certificate pentru evitarea dublei impuneri, certificate de rezidenta fiscala, adeverinte de venit etc;

6. acte referitoare la raporturile de munca/serviciu (stagiul de cotizare etc.);

7. acte de studii (diplome de bacalaureat, diplome de licenta etc.);

8. acte care dovedesc calificarea intr-o meserie (pregatirea profesionala obtinuta in sistemul de formare profesionala pentru adulti), brevete (de turism etc), certificate (de competenta a personalului navigant, de traducator in si din limbi straine, de conformitate pentru calificarea in profesii din domeniul sanatatii etc);

9. acte cu caracter medical (dovezi de vaccinare, fise medicale, adeverinte medicale etc);

10. acte care fac dovada componentei familiei, cu exceptia livretului de familie;

11. certificate de botez, cununie etc;

12. certificate prin care se confirma exactitatea sau realitatea unui fapt ori se atesta o anumita calitate in vederea valorificarii anumitor drepturi, precum si adeverinte prin care se atesta un drept sau un fapt, eliberate in temeiul legii.

Principalele categorii de acte pentru care NU se elibereaza apostila in cadrul institutiei prefectului sunt:

1. acte de identitate si pasapoarte;

2. acte emise de autoritatile romane care urmeaza a fi folosite in statele care nu sunt parte la Conventia de la Haga*;

3. copii dupa acte administrative;

4. acte sub semnatura privata;

5. hotarari judecatoresti;

6. livrete de familie.

* in acest caz, solicitantii se vor adresa Ministerului Justitiei, str. Apolodor nr. 17 sector 5, Bucuresti si Ministerului Afacerilor Externe, Aleea Alexandru, nr. 24 sector 1, Bucuresti, pentru supralegalizare

Solicitantii pot depune documentele si prin corespondenta, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:


a) actul pentru care se solicita eliberarea apostilei este insotit de celelalte documente necesare;

b) documentele sunt transmise printr-un serviciu de curierat rapid, cu confirmare de primire.

In vederea eliberarii apostilei, solicitantul are obligatia de a depune la sediul institutiei prefectului:

 1. o cerere, indiferent de numarul actelor apartinand aceluiasi titular pentru care se solicita eliberarea apostilei;
 2. actul pentru care se solicita eliberarea apostilei, in original;
 3. dovada achitarii taxelor pentru prestarea serviciului de eliberare a apostilei.

IMPORTANT! In cazul in care se solicita eliberarea apostilei pentru acte apartinand mai multor titulari sau pentru acte ce urmeaza a fi folosite in mai multe state, solicitantul trebuie sa completeze cate o cerere pentru fiecare titular de act sau pentru fiecare stat in care urmeaza a fi folosit acel act.

In cazul in care solicitantul nu este titularul actului pentru care se solicita eliberarea apostilei, acesta trebuie sa prezinte, dupa caz, si urmatoarele:

 • actul de identitate;
 • documente care atesta relatia de sot/sotie sau ruda pana la gradul II, daca aceasta nu rezulta din actul de identitate;
 • procura notariala, imputernicirea avocatiala sau delegatie.

Click aici pentru adresele birourilor apostila din cadrul institutiilor prefectului.

   
 • Credite


  Compara »
 • Depozite la Termen


  Compara »    Stiri ultima ora