Sectiunea 2 Motivul emiterii actului normativ

Data: 13 decembrie 2011   Ora: 09:31

2.1.1. In cazul proiectelor de acte normative care transpun legislatie comunitara sau creeaza cadrul pentru aplicarea directa a acesteia, se vor specifica doar actele comunitare in cauza, insotite de elementele de identificare ale acestora.

2.2. Schimbari preconizate

Reglementara propusa urmareste crearea premiselor necesare actualizarii permanente a evidentei vehiculelor inmatriculate, facilitand identificarea utilizatorilor acestora si, pe cale de consecinta, reducand substantial posibilitatea de fraudare a prevederilor legale menite sa asigure disciplina si siguranta traficului rutier.

In concret, se propune:

1. instituirea obligatiei persoanelor cu domiciliul, resedinta sau, dupa caz, rezidenta normala in Romania, care conduc pe drumurile publice un vehicul inmatriculat in alt stat, de a prezenta, la cererea politistului rutier, pe langa documentul de identitate sau, dupa caz, permisul de conducere, documentul de inmatriculare ori de inregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, un document doveditor al titlului cu care este detinut vehiculul; acest document va fi insotit de traducerea in limba romana, in original, efectuata de catre un traducator autorizat a carui semnatura a fost legalizata.

2. ca datele referitoare la autovehicul si documentul doveditor al titlului cu care este detinut acesta sa fie inscrise in evidenta autovehiculelor sau remorcilor inmatriculate in alte state, care se tine de catre politia rutiera.

3. ca autovehiculele si remorcile inmatriculate in alte state, detinute cu orice titlu de persoane care au sediul, domiciliul, resedinta ori rezidenta normala in Romania, sa poata circula pe drumurile publice decat pentru o perioada de maximum 90 de zile de la data dobandirii titlului si nu mai mult de 90 de zile intr-un an calendaristic.

4. ca regula mentionata la pct. 3 sa nu se aplice autovehiculelor si remorcilor:

a) inmatriculate pe numele persoanelor care le conduc in Romania;

b) cu care se efectueaza, in conditiile legii, transport rutier public de marfuri sau persoane ori, dupa caz, transport in regim de inchiriere sau serviciu de inchiriere;

c) conduse de persoane fizice aflate in raporturi juridice de munca cu persoanele pe numele carora sunt inmatriculate acestea;

d) utilizate in baza unui contract de leasing.

Mentionam faptul ca exceptia de la lit. c) a fost introdusa pentru evitarea unor situatii de ingradire ori limitare a dreptului la munca al persoanelor ori libertatea alegerii locului muncii.

5. introducerea de sanctiuni in caz de nerespectare a obligatiilor prezentate la pct. 1 si 3 (amenda prevazuta in clasele a III-a si a IV-a de sanctiuni, retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numar de inmatriculare);

6. ca certificatul de inmatriculare si placutele cu numar de inmatriculare retinute pentru nerespectarea dispozitiilor prevazute la pct. 1 al prezentei, sa fie pastrate la sediul serviciului rutier din care face parte agentul constatator pentru o perioada de 5 zile, iar in situatia in care in acest termen conducatorul vehiculului prezinta documentele care ii confera dreptul de a conduce vehiculul in conditiile prevazute la pct. 3, certificatul de inmatriculare si placutele cu numar de inmatriculare se restituie; in caz contrar, acestea se remit autoritatii emitente.

Tinand seama de faptul ca situatia autovehiculelor si remorcilor inmatriculate in alte state, conduse de persoane fizice care fac dovada rezidentei normale pe teritoriul statului in care acestea sunt inmatriculate constituie o practica des utilizata de cetatenii romani care, profitand de conditiile facile de obtinere a unei rezidente (ca cetateni ai unui stat UE), justifica in acest fel detinerea unui vehicul inmatriculat in alte state membre, pe numele unui cetatean al unui stat membru UE si legitimitatea utilizarii acestuia pe drumurile publice din Romania, aceasta nu a fost retinuta printre exceptiile mentionate la pct. 3. Semnalam in acest sens ca, potrivit Comunicarii interpretative a Comisiei privind procedurile pentru inmatricularea autovehiculelor originare din alte state membre (2007/C 68/04), „fiecare persoana trebuie sa isi inmatriculeze vehiculul in statul membru in care isi are resedinta in mod normal”, context in care cetateanul roman cu rezidenta in Bulgaria trebuie sa se supuna acestei reguli, inmatriculand vehiculul in Bulgaria, pe numele sau (situatie in care intervine exceptia de la lit. a) a pct. 3).

Conform jurisprudentei Curtii de Justitie a Uniunii Europene, inmatricularea apare ca fiind corolarul natural al exercitarii competentelor fiscale ale statului. Inmatricularea faciliteaza controalele atat pentru statul in care este inmatriculat autovehiculul cat si pentru celelalte state pentru care inmatricularea intr-un stat membru dovedeste plata taxelor pentru autovehicule in respectivul stat.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora