Proiect lege schimbarea legii circulatiei

 

Sectiunea 1 Titlul proiectului de act normativ

Data: 13 decembrie 2011   Ora: 09:20

Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioareciteste mai mult

Sectiunea 2 Motivul emiterii actului normativ

Data: 13 decembrie 2011   Ora: 09:31

2.1.1. In cazul proiectelor de acte normative care transpun legislatie comunitara sau creeaza cadrul pentru aplicarea directa a acesteia, se vor specifica doar actele comunitare in cauza, insotite de elementele de identificare ale acestora. 2.2. Schimbari preconizate Reglementara propusa urmareste crearea premiselor necesare actualizarii perma...citeste mai mult

Sectiunea 3 Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ

Data: 13 decembrie 2011   Ora: 09:34

Nu este cazulciteste mai mult

Sectiunea 4 Impactul financiar asupra bugetului consolidat

Data: 13 decembrie 2011   Ora: 09:34

Nu este cazulciteste mai mult

Sectiunea 5 Efectele proiectului asupra legislatiei in vigoare

Data: 13 decembrie 2011   Ora: 09:37

Nu este cazul.citeste mai mult

Sectiunea 6 Consultarile efectuate in vederea aprobarii proiectului

Data: 13 decembrie 2011   Ora: 09:38

Nu este cazul.citeste mai mult

Sectiunea 7 Activitati de informare publica

Data: 13 decembrie 2011   Ora: 09:39

7.1. Informarea societatii civile cu privire la necesitatea elaborarii proiectului de act normativ Proiectul de act normativ a fost supus dezbaterii publice, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica. In considerarea celor prezentate, a fost elaborat proiectul Legii pentru modifi...citeste mai mult