Garantia reala mobiliara

Garantia reala mobiliara se constituie pe baza unui contract de garantie, sub semnatura privata sau in forma autentica, pe bunuri sau drepturi, in beneficiul unui anumit creditor. Contractul de garantie reala este accesoriu la contractul de credit si titlu executoriu.

Garantia reala mobiliara se poate constitui asupra bunurilor mobile corporale sau necorporale, prezente sau viitoare. Bunurile care pot face obiectul contractului de garantie reala mobiliara sunt urmatoarele :

a) stocul de bunuri fungibile si nefungibile;

b) soldurile creditoare ale conturilor de depozit, depunerile de economii ori depozitele la termen deschise la institutii bancare sau financiare;

c) certificatele de depozit, conosamentele si altele similare;

d) actiunile si partile sociale din societătile pe actiuni si cu raspundere limitata;

e) drepturile de exploatare ale resurselor naturalesi de operare de servicii publice, in conditiile prevazute de lege;

f) drepturile rezultand din inventii, marci de fabrica si alte drepturi de proprietate intelectuala, industriala sau comerciala;

g) drepturile de creanta, garantate sau negarantate;

h) instrumentele negociabile, inclusiv cele garantate printr-o ipoteca;

i) universalitatea bunurilor mobile ale debitorului, care poate ingloba inventarul

bunurilor circulante si bunurile viitoare;

j) padurea, recolta agricola, mineralele si hidrocarburile ce urmeaza a fi extrase sau care au fost extrase;

k) polite de asigurare;

l) dreptul obtinut din inchirierea sau arendarea unor bunuri imobiliare;

m) echipamentele, instalatiile, masinile agricole sau altele asemenea;

n) drepturi societare;

etc.


 
 
Abonare newsletter
0 comentarii
- AdaugaComentarii


0

Stiri Financiare

Cautare rapida in ghiduri
 
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »