Partile implicate in procesul penal

Partile implicate in procesul penal Data: 13 iulie 2012   Ora: 17:03

I. Partea vatamata:

1. Atunci cand ati suferit ca urmare a savarsirii vreunei fapte penale, o vatamare fizica, morala sau materiala si daca participati la procesul penal aveti calitatea de parte vatamata.

Pentru a dobandi calitatea de parte vatamata intr-un proces, trebuie sa va exprimati vointa in acest sens care sa sustina latura penala a procesului.

Astfel, in aceasta calitate organul de urmarire penala sau instanta de judecata au obligatia sa va citeze pentru a fi ascultat si a face declaratii in legatura cu faptele si imprejurarile cauzei.

2. Declaratiile dumneavoastra pot servi la aflarea adevarului intr-o cauza, in masura in care sunt coroborate si cu alte fapte sau imprejurari ce rezulta din ansamblul probelor administrate.

DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTII VATAMATE:

1. Daca v-ati constituit parte vatamata in procesul penal, in aceasta calitate urmeaza sa fiti audiat atat de organul de urmarire penala cat si de instanta de judecata. Daca procesul penal a ajuns in faza de judecata, aveti cuvantul in cadrul dezbaterii in sedinta de judecata, iar dupa solutionarea cauzei puteti declara calea de atac a apelului, dar numai in cauzele in care actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila si numai cu privire la latura penala. In situatiile in care actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a partii vatamate (de exemplu: in cazul infractiunii de lovire sau alte violente, vatamare corporala din culpa, abuz in serviciu, etc.) in calitate de parte vatamata aveti drepturi largi in promovarea, exercitarea si stingerea actiunii penale.

In aceste situatii puteti sustine singuri invinuirea si puteti sa puneti capat procesului penal prin retragerea plangerii prealabile sau prin impacarea cu inculpatul.

2. Daca in cursul procesului a intervenit decesul persoanei care s-a constituit parte vatamata, actiunea penala este exercitata de organul judiciar care a fost sesizat cu rezolvarea cauzei penale.

3. Atunci cand organul de urmarire penala sau instanta de judecata apreciaza ca ar fi necesara audierea dumneavoastra in calitate de parte vatamata, v-a dispune citarea dumneavoastra.

In acest sens, organul judiciar v-a emite o citatie care trebuie sa cuprinda toate elementele unui act de citare oficiala asa cum a fost prezentat in sectiunea „Citare” din capitolul „Martorul in procesul penal”. Atunci cand va prezentati la organul judiciar care a emis citatia, trebuie sa aveti la dumneavoastra un act de identitate pentru identificare si sa respectati ora stabilita pentru audiere.

4. Pe parcursul procesului penal, aveti posibilitatea sa fiti reprezentat de un aparator.

II. Partea civila

Savarsirea unei fapte penale, poate avea, printre consecinte, si producerea unui prejudiciu material, fizic sau o dauna morala unei persoane sau institutii.

Pentru a obtine o reparare a prejudiciului cauzat, in calitate de parte vatamata aveti posibilitatea sa exercitati o actiune civila in procesul penal, dobandind astfel, calitatea de parte civila in procesul penal sau sa exercitati aceasta actiune in afara procesului penal.

1. Pentru a va putea constitui parte civila in procesul penal trebuie sa indepliniti doua conditii:

- sa manifestati dorinta de a fi despagubiti in procesul penal;

- sa existe un prejudiciu moral sau o dauna morala cauzate prin infractiuni.

2. Pe tot parcursul urmaririi penale aveti dreptul sa va constituiti parte vatamata sau parte civila in cauza, iar in fata primei instante de judecata, pana la citirea actului de sesizare.

3. Promovarea actiunii civile in cadrul procesului penal va ofera unele avantaje, cum ar fi: rapiditatea obtinerii despagubirilor, administrarea probelor cu usurinta, in procesul penal pot fi folosite mijloace energice de administrare a probelor (perchezitii, cercetari la fata locului etc.), scutirea de la plata taxei de timbru.

Atunci cand sunteti chemat in fata organului de urmarire penala sau a instantei de judecata pentru a fi audiat in calitate de parte vatamata in proces, vi se aduce la cunostinta ca va puteti constitui parte civila in cauza daca ati suferit o paguba sau o dauna morala ca urmare a savarsirii infractiunii, aspect ce se va consemna in declaratia data.

DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTII CIVILE:

1. In aceasta calitate puteti solicita acordarea despagubirilor, in fata instantei de judecata puteti formula cereri, ridica exceptii si pune concluzii, iar pe tot parcursul procesului penal veti fi audiat in aceasta calitate.

2. Atunci cand solutia adoptata de instanta va nemultumeste, in calitate de parte civila puteti exercita calea de atac a apelului in ceea ce priveste latura civila.

3. Intrucat actiunea civila este o actiune disponibila, in calitate de parte civila puteti renunta la despagubiri printr-o declaratie scrisa si neechivoca, facuta personal sau prin reprezentant, in fata organului investit cu solutionarea cauzei.

III. Partea responsabil civilmente

Pentru a proteja o persoana care a suferit un prejudiciu material impotriva insolvabilitatii autorului prejudiciului a fost instituita raspunderea civila a altei persoane decat autorul infractiunii, in urma caruia s-a produs prejudiciu material sau moral.

Conform prevederilor art. 1000 din Codul civil, sunt persoane responsabile civilmente: parintii pentru copiii lor minori, comitentii pentru faptele prepusilor, profesorii pentru elevi si mestesugarii pentru ucenici.

Astfel, orice parinte raspunde pentru pagubele create de copilul lui minor daca acesta locuieste impreuna cu parintii.

Daca copiii minori sunt internati intr-o scoala sau intr-un centru de reeducare, parintii numai raspund pentru pagubele create de acestia intrucat obligatia de supraveghere revine, in acest caz, institutorilor (profesorilor), ca persoana fizica.

In Legea nr. 22/1969, privind raspunderea gestionarilor, asa cum a fost modificata prin Legea nr. 54/2004, se prevede ca angajatul cu functie de conducere sau orice alt angajat care este raspunzator de angajarea, trecerea sau mentinerea unei persoane in functie de gestionar fara ca acesta sa indeplineasca conditiile legale de varsta, studii, stadiu, antecedente penale si cele privitoare la constituirea garantiilor, raspunde impreuna cu gestionarul respectiv pentru pagubele cauzate de acesta.    

Persoana responsabila civilmente poate fi introdusa in procesul penal fie de organul judiciar, din oficiu, sau la cererea acesteia, in tot cursul urmaririi penale iar in fata instantei de judecata pana la citirea actului de sesizare.

Persoana responsabila civilmente poate interveni in procesul penal pana la cercetarea terminarii judecatii la prima instanta si v-a prelua stadiul procedurii la momentul interventiei sale.

Persoana care detine aceasta calitate in cadrul procesului penal, v-a raspunde pentru sau alaturi de invinuit/inculpat la repararea prejudiciului cauzat prin savarsirea infractiunii.

Persoana responsabila civilmente poate administra in cursul procesului penal probe pe care le considera utile, poate folosi ansamblul probelor administrate, pentru a dovedi ca invinuitul sau inculpatul a savarsit fapta in imprejurari care exclud raspunderea civila.

Daca aveti calitatea de parte responsabila civilmente, puteti participa la procesul penal personal sau prin reprezentant.

Audierea dumneavoastra propriu - zisa se face dupa aceleasi reguli de la procedura prezentata in cazul audierii martorului din capitolul „Martorul in procesul penal”.

IV. Inculpatul

Persoana impotriva careia s-a pus in miscare actiunea penala este parte in procesul penal si se numeste inculpat.

Drepturile si indatoririle, precum si prevederile legale referitoare la masurile procesuale care se adreseaza inculpatului, sunt prezentate in capitolele afectate acestor institutii.

 
 
Abonare newsletter
0 comentarii
- Adauga


   

Comentarii


0
 

  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »


 

penal, parte, procesulcivila, calitate, penalavatamata, judecata, putetiprocesului, aveti, organulpersoana, penale, civilmentepoate, daca, actiunea