Executarea silita pronuntata in materie civila

Executarea silita pronuntata in materie civila Data: 13 iulie 2012   Ora: 17:32

Executarea silita reprezinta ultima faza a procesului civil in cadrul careia va puteti realiza efectiv drepturile statornicite printr-un titlu executoriu.

In cazul in care debitorul nu executa de bunavoie obligatia sa, stabilita prin hotararea unei institutii sau printr-un titlu, aceasta se aduce la indeplinire prin executarea silita.

Pot fi executate silit obligatiile al caror obiect consta in plata unei sume de bani, predarea unui bun ori folosinta acestuia, desfiintarea unei constructii, plantatii ori alte lucrari sau luarea unei alte masuri admise de lege.

Executarea silita o puteti face numai in temeiul unei hotarari judecatoresti ori al unui alt titlu executoriu.

Prin urmare nu puteti declansa procedura executarii silite in lipsa unui titlu executoriu.

Pentru ca o hotarare judecatoreasca sa fie pusa in executare ea trebuie sa fie investita cu formula executorie, cu exceptia incheierilor executorii, hotararilor executorii provizorii si alte hotarari prevazute de lege, care se executa fara formula executorie.

Competenta de investire a hotararii pe care doriti sa o executati, cu formula executorie, revine primei instante.

Va atentionam ca se investesc cu formula executorie hotararile care au ramas definitive ori au devenit irevocabile , inscrisurile autentificate, precum si orice alte hotarari sau inscrisuri, pentru ca acestea sa devina executorii in cadrul prevazut de lege.

Incheierea prin care vi s-a admis cererea de investire cu formula executorie a unei hotarari judecatoresti sau a altui inscris in cazurile prevazute de lege, nu este supusa nici unei cai de atac.

In cazul in care vi se respinge prin incheiere cererea de investire cu formula executorie a hotararii judecatoresti sau a altui inscris ori cererea de eliberare de catre instanta a titlului executoriu in cadrul prevazut de lege, puteti formula recurs impotriva respectivei incheieri in termen de 5 zile de la pronuntare daca ati fost prezent si de la comunicare daca ati fost lipsa.

Cererea de executare silita insotita de titlul executoriu se depune la executorul judecatoresc din circumscriptia judecatoriei in care urmeaza sa se efectueze executarea ori, in cazul urmaririi bunurilor de catre executorul judecatoresc din circumscriptia judecatoriei in care se afla aceste bunuri.

Daca bunurile debitorilor, pe care ii urmariti, se afla in circumscriptia mai multor judecatorii, este competent oricare dintre executorii judecatoresti care functioneaza pe langa acestea.

Trebuie mentionat ca executorul judecatoresc solicita instantei de executare, respectiv judecatoriei in circumscriptia careia se va face executarea, incuviintarea executarii silite.

In acest sens, va inainta in copie instantei cererea pe care ati formulat-o si titlul executoriu.

Cererea de incuviintare a executarii silite se timbreaza cu timbru judiciar si taxa judiciara de timbru in conditiile legii.

Va mai precizam ca incheierea de admitere a cererii de incuviintare a executarii silite nu este supusa nici unei cai de atac.

Incheierea prin care se respinge aceasta cerere o puteti ataca cu recurs in termen de 5 zile de la comunicare.

Mai trebuie precizat ca dreptul de a cere executarea silita vi se prescrie in termen de 3 ani, daca legea nu prevede altfel, iar in cazul titlurilor in materia actiunilor reale imobiliare, in termen de 10 ani.

Executarea silita o puteti realiza prin urmarirea silita a bunurilor mobile sau prin urmarirea silita a bunurilor imobile.

In ceea ce priveste urmarirea silita a bunurilor mobile legea prevede o categorie de bunuri mobile ale debitorului care nu se pot urmari silit.

Cu exceptia acestora, celelalte bunuri mobile pot fi urmarite in conditiile prevazute de lege.

Astfel bunurile mobile ale debitorului pot fi sechestrate de executorul judecatoresc daca in termen de o zi de la primirea somatiei acesta nu va achita suma datorata.

Bunurile sechestrate pot fi valorificate de executorul judecatoresc prin vanzarea la licitatie publica vanzare directa si prin alte modalitati admise de lege.

In ceea ce priveste sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporabile urmaribile pe care vi le datoreaza debitorul, sunt supuse executarii silite prin poprire.

Poprirea se infiinteaza de executorul judecatoresc, la cerere, la domiciliul debitorului sau sediul tertului poprit.

In cazul in care vi se datoreaza sume cu titlu de obligatie de intretinere sau de alocatie pentru copii, despagubiri pentru repararea pagubelor cauzate prin moarte, vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii si cand executarea se face asupra altor venituri periodice realizate de debitor, infiintarea popririi se dispune , din oficiu, de instanta de fond de indata ce hotararea este executorie potrivit legii.

Pot forma obiectul urmaririi silite bunurile imobile, dreptul de uzufruct al unui lucru imobil, precum si dreptul de superficie.

Dreptul de servitute poate fi urmarit numai o data cu fondul dominant caruia ii profita.

Urmarirea silita a imobilelor inscrise in cartea funciara se face pe corpuri de proprietate in intregimea lor.

Imobilul pe care il urmariti silit se valorifica prin vanzarea la licitatie publica, vanzare directa si prin alte modalitati admise de lege.

Suma de bani realizata prin executarea silita vi se va elibera pana la acoperirea integrala a drepturilor, iar suma ramasa disponibila se va preda debitorului .

In cazul in care executarea silita a fost pornita de mai multi creditori sau cand, pana la eliberarea si distribuirea sumei rezultante din executare, au depus si alti creditori titlurile lor, executorul judecatoresc va distribui suma rezultata potrivit unei ordini de preferinta prevazuta de lege.

Dupa eliberarea sau distribuirea sumei rezultata din executare, executorul va intocmi un proces-verbal, care se va semna de persoanele interesate (care sunt prezente).

Daca sunteti nemultumiti de modul stabilit pentru eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare puteti solicita executorului judecatoresc sa consemneze obiectiunile formulate in procesul-verbal pe care il incheie.

Acest proces-verbal il puteti contesta, in termen de 3 zile.

Contestatia suspenda de drept eliberarea sumelor de bani (sau distribuirea lor).

Contestatia se judeca cu precadere, in termen scurt cu citarea partilor.

In cazul in care obiectul executarii silite il constituie executarea silita a unei obligatii de a face sau a nu face, daca in termenul prevazut in somatie debitorul nu executa de bunavoie, veti proceda la executarea silita, fie personal, fie prin executorul judecatoresc.

De asemenea, puteti in aceasta situatie sesiza instanta de executare in vederea aplicarii unei amenzi civile.

Daca justificati o nevoie urgenta sau exista pericolul ca debitorul sa se sustraga de a urmarire, va puteti adresa presedintelui instantei de executare, care prin incheiere irevocabila, data fara citarea partilor, va putea dispune ca executarea silita sa se faca de indata, fara somatie.

Daca obligatia de a face nu poate fi indeplinita prin alta persoana decat debitorul, iar acesta refuza puteti sesiza instanta, care prin incheiere irevocabila data cu citarea partilor, il poate obliga pe debitor, sa plateasca in favoarea statului, o amenda civila de la 200.000 – 500.000 lei, stabilita pe zi de intarziere pana la indeplinirea obligatiei stabilita in titlul executoriu.

 
 
Abonare newsletter
0 comentarii
- Adauga


   

Comentarii


0
 

  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »


 

silita, executarea, putetijudecatoresc, executorul, legeexecutare, cazul, siliteexecutoriu, formula, executorietermen, cererea, executariimobile, titlu, debitorul