Capitolul IV - Sanctiuni, dispozitii tranzitorii si finale

Data: 12 decembrie 2011   Ora: 17:26

Art. 17
Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage aplicarea masurilor si/sau a sanctiunilor prevazute la art. 226 si 229 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, la art. 58 si 59 din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificarile si completarile ulterioare, ori la art. 66 si 68 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 69 si art. 71 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de moneda electronica.

Art. 18
(1) Imprumutatorii care dispun de reglementari proprii validate de Banca Nationala a Romaniei in baza Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice, cu modificarile si completarile ulterioare, transmit modificarile realizate pentru ducerea la indeplinire a dispozitiilor prezentului regulament, aprobate de organele competente, in termen de cel mult 90 de zile de la data publicarii acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in vederea validarii, potrivit dispozitiilor prevazute la art. 5.
(2) Imprumutatorii care nu dispun de reglementari proprii validate de Banca Nationala a Romaniei in baza Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, vor intreprinde masurile necesare pentru ducerea la indeplinire a obligatiilor ce le revin potrivit prezentului regulament si vor transmite Directiei supraveghere din cadrul Bancii Nationale a Romaniei, in termen de cel mult 90 de zile de la data publicarii prezentului regulament in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, normele de creditare astfel modificate, aprobate de organele competente, spre validare sau, dupa caz, in scopul conformarii la prevederile art. 19.
(3) Pana la indeplinirea conditiilor prevazute la art. 5 sau, dupa caz, a cerintelor ce se impun potrivit alin. (2), imprumutatorii vor utiliza reglementarile proprii aplicabile la data intrarii in vigoare a prezentului regulament.
(4) In aplicarea prevederilor alin. (3), in termen de maximum 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului regulament, sucursalele institutiilor de credit persoane juridice straine vor utiliza nivelurile maxime ale gradului de indatorare prevazute la art. 19.

Art. 19
(1) Pana la indeplinirea conditiei prevazute la art. 5 alin. (1), in cazul imprumutatorilor care la data intrarii in vigoare a prezentului regulament desfasoara activitatea de creditare a persoanelor fizice in baza normelor interne de creditare nevalidate de Banca Nationala a Romaniei, nivelul maxim al gradului de indatorare este limitat la 35%.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1), nivelul maxim al gradului de indatorare aferent creditului de consum denominat in valuta sau indexat la cursul unei valute, alta decat cea in care debitorul obtine veniturile eligibile, nu va putea depasi 10%.

Art. 20
Dispozitiile art. 11, 12 si 13 nu se aplica creditelor acordate exclusiv in scopul rambursarii datoriilor aferente creditelor contractate anterior intrarii in vigoare a prezentului regulament.

Art. 21
Casele centrale supravegheaza respectarea de catre cooperativele de credit afiliate a cerintelor prevazute in prezentul regulament.

Art. 22
La data intrarii in vigoare a prezentului regulament se abroga Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 177 din 14 martie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora