Titlul preliminar - Despre legea civila
Titlul I Dispozitii generale Subiectele de drept civil - Despre legea civila
Titlul II Persoana fizica - Despre legea civila
Titlul III Ocrotirea persoanei fizice - Despre legea civila
Titlul IV Persoana juridica - Despre legea civila
Titlul V Apararea drepturilor nepatrimoniale - Despre legea civila
Titlul V Apararea drepturilor nepatrimoniale - Despre legea civila
Titlul I Dispozitii generale - Despre familie
Titlul II Casatoria - Despre familie
Titlul III Rudenia - Despre familie
Titlul IV Autoritatea parinteasca - Despre familie
Titlul V Obligatia de intretinere - Despre familie
Titlul I Bunurile si drepturile reale in general - Despre bunuri
Titlul II Proprietatea privata - Despre bunuri
Titlul III Dezmembramintele dreptului de proprietate privata - Despre bunuri
Titlul IV Fiducia - Despre bunuri
Titlul V Administrarea bunurilor altuia- Despre bunuri
Titlul VI Proprietatea publica - Despre bunuri
Titlul VII Cartea funciara - Despre bunuri
Titlul VIII Posesia - Despre bunuri
Titlul I Dispozitii referitoare la mostenire in general - Despre mostenire si liberalitati
Titlul II Mostenirea legala - Despre mostenire si liberalitati
Titlul III Liberalitatile - Despre mostenire si liberalitati
Titlul IV Transmisiunea si partajul mostenirii - Despre mostenire si liberalitati
Titlul I Dispozitii generale - Despre obligatii
Titlul II Izvoarele obligatiilor - Despre obligatii
Titlul III Modalitatile obligatiilor - Despre obligatii
Titlul IV Obligatiile complexe - Despre obligatii
Titlul V Executarea obligatiilor - Despre obligatii
Titlul VI Transmisiunea si transformarea obligatiilor - Despre obligatii
Titlul VII Stingerea obligatiilor - Despre obligatii
Titlul VIII Restituirea prestatiilor - Despre obligatii
Titlul IX Diferite contracte speciale - Despre obligatii
Titlul X Garantiile personale - Despre obligatii
Titlul XI Privilegiile si garantiile reale - Despre obligatii

Noul Cod Civil

 

Capitolul 1 Dispozitii generale

Data: 2 februarie 2012   Ora: 12:17

Izvoarele dreptului civil Art. 1. (1) Sunt izvoare ale dreptului civil legea, uzantele si principiile generale ale dreptului (2) In cazurile neprevazute de lege se aplica uzantele, iar in lipsa acestora, dispozitiile legale privitoare la situatii asemanatoare, iar cand nu exista asemenea dispozitii, principiile generale ale dreptului (3) In ...citeste mai mult

Capitolul 2 Aplicarea legii civile

Data: 2 februarie 2012   Ora: 12:18

Aplicarea in timp a legii civile Art. 6. (1) Legea civila este aplicabila cat timp este in vigoare. Aceasta nu are putere retroactiva (2) Actele si faptele juridice incheiate ori, dupa caz, savarsite sau produse inainte de intrarea in vigoare a legii noi nu pot genera alte efecte juridice decat cele prevazute de legea in vigoare la data inche...citeste mai mult

Capitolul 3 Interpretarea si efectele legii civile

Data: 2 februarie 2012   Ora: 12:20

Interpretarea legii Art. 9. (1) Cel care a adoptat norma civila este competent sa faca si interpretarea ei oficiala (2) Norma interpretativa produce efecte numai pentru viitor (3) Interpretarea legii de catre instanta se face numai in scopul aplicarii ei in cazul dedus judecatii. Interzicerea analogiei Art. 10. Legile care deroga de la o ...citeste mai mult

Subiectele de drept civil

Data: 2 februarie 2012   Ora: 13:07

Art. 25. (1) Subiectele de drept civil sunt persoanele fizice si persoanele juridice (2) Persoana fizica este omul, privit individual, ca titular de drepturi si de obligatii civile (3) Persoana juridica este orice forma de organizare care, intrunind conditiile cerute de lege, este titulara de drepturi si de obligatii civile. Recunoasterea dre...citeste mai mult

Capitolul 4 Publicitatea drepturilor, a actelor si a faptelor juridice

Data: 2 februarie 2012   Ora: 12:22

Obiectul publicitatii si modalitatile de realizare Art. 18. (1) Drepturile, actele si faptele privitoare la starea si capacitatea persoanelor, cele in legatura cu bunurile care apartin acestora, precum si orice alte raporturi juridice sunt supuse publicitatii in cazurile expres prevazute de lege (2) Publicitatea se realizeaza prin cartea func...citeste mai mult

Capitolul I Capacitatea civila a persoanei fizice

Data: 2 februarie 2012   Ora: 13:12

SECTIUNEA 1 Capacitatea de folosinta Notiune Art. 34. - Capacitatea de folosinta este aptitudinea persoanei de a avea drepturi si obligatii civile. Durata capacitatii de folosinta Art. 35. - Capacitatea de folosinta incepe la nasterea persoanei si inceteaza odata cu moartea acesteia. Drepturile copilului conceput Art. 36. - Drepturile copilul...citeste mai mult

Capitolul 2 Respectul datorat fiintei umane si drepturilor ei inerente

Data: 2 februarie 2012   Ora: 13:17

SECTIUNEA 1 Dispozitii comune Drepturi ale personalitatii Art. 58. (1) Orice persoana are dreptul la viata, la sanatate, la integritate fizica si psihica, la demnitate, la propria imagine, la respectarea vietii private, precum si alte asemenea drepturi recunoscute de lege (2) Aceste drepturi nu sunt transmisibile. Atributele de identificare...citeste mai mult

Capitolul 3 Identificarea persoanei fizice

Data: 2 februarie 2012   Ora: 13:21

SECTIUNEA 1 Numele Dreptul la nume Art. 82. - Orice persoana are dreptul la numele stabilit sau dobandit, potrivit legii. Structura numelui Art. 83. - Numele cuprinde numele de familie si prenumele. Dobandirea numelui Art. 84. (1) Numele de familie se dobandeste prin efectul filiatiei si poate fi modificat prin efectul schimbarii starii ci...citeste mai mult

Capitolul 1 Dispozitii generale

Data: 2 februarie 2012   Ora: 15:05

Interesul persoanei ocrotite Art. 104. (1) Orice masura de ocrotire a persoanei fizice se stabileste numai in interesul acesteia (2) La luarea unei masuri de ocrotire trebuie sa se tina seama de posibilitatea persoanei fizice de a-si exercita drepturile si de a-si indeplini obligatiile cu privire la persoana si bunurile sale. Persoanele ocrot...citeste mai mult

Capitolul 2 Tutela minorului

Data: 2 februarie 2012   Ora: 15:16

SECTIUNEA 1 Deschiderea tutelei Cazurile de instituire Art. 110. - Tutela minorului se instituie atunci cand ambii parinti sunt, dupa caz, decedati, necunoscuti, decazuti din exercitiul drepturilor parintesti sau li s-a aplicat pedeapsa penala a interzicerii drepturilor parintesti, pusi sub interdictie judecatoreasca, disparuti ori declarati ...citeste mai mult