• » Info Financiar
  • » Legea nr. 260/ 2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor

Legea nr. 260/ 2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor

 

CAPITOLUL I Dispozitii generale

Data: 31 ianuarie 2011   Ora: 15:21

Art. 1. - Prezenta lege reglementeaza: a) conditiile asigurarii obligatorii a locuintelor aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice; b) raporturile dintre asigurat si asigurator, precum si drepturile si obligatiile fiecarei parti la contractul de asigurare obligatorie a locuintelor; c) constituirea, atributiile, organizarea si fu...citeste mai mult

CAPITOLUL II Polita de asigurare impotriva dezastrelor naturale

Data: 31 ianuarie 2011   Ora: 15:45

SECTIUNEA 1 Suma asigurata obligatoriu si conditiile asigurarii obligatorii a locuintelor Art. 5. - (1) Suma asigurata ce poate fi acordata in temeiul prezentei legi, denumita in continuare suma asigurata obligatoriu, este echivalentul in lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data incheierii cont...citeste mai mult

CAPITOLUL III Constituirea, atributiile, organizarea si functionarea PAID

Data: 31 ianuarie 2011   Ora: 15:59

Art. 25. - (1) In vederea gestionarii asigurarii obligatorii impotriva dezastrelor naturale a locuintelor se constituie societatea comerciala de asigurare-reasigurare denumita PAID, potrivit dispozitiilor Legii nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare. (2) PAID are urmatoarele atributii: a) tipareste PAD; b) contracte...citeste mai mult

CAPITOLUL IV Contraventii

Data: 31 ianuarie 2011   Ora: 16:07

Art. 32. - (1) Urmatoarele fapte constituie contraventii: a) nerespectarea de catre persoanele fizice sau juridice a obligatiei de asigurare a locuintelor prevazute la art. 3 alin. (1), cu exceptia cazurilor in care persoanele respective se afla in situatia prevazuta la art. 11 sau nu a expirat perioada prevazuta la art. 35; b) neres...citeste mai mult

CAPITOLUL V Sustinerea financiara a PAID

Data: 31 ianuarie 2011   Ora: 16:10

Art. 33. - (1) Se autorizeaza Ministerul Economiei si Finantelor sa contracteze imprumuturi pentru: a) plata primei de reasigurare pentru primul an de la intrarea in vigoare a prezentei legi, precum si pentru completarea, dupa caz, a diferentei pana la nivelul primei de reasigurare cuvenite pentru fiecare din urmatorii 4 ani; b)...citeste mai mult

CAPITOLUL VI Dispozitii finale

Data: 31 ianuarie 2011   Ora: 16:12

Art. 35. - Pentru primul an, proprietarii de constructii cu destinatia de locuinta sunt obligati sa incheie contracte de asigurare obligatorie a locuintelor pana la expirarea unei perioade de un an de la data implinirii termenului prevazut la art. 3 alin. (1). Art. 36. - Pentru anul 2009, primarii, prin compartimentele de specialitate...citeste mai mult