Legea bugetului asigurarilor sociale de stat 2012

 

Capitol I Dispozitii generale

Data: 30 ianuarie 2012   Ora: 10:11

Art.1. - Prezenta lege prevede si autorizeaza pentru anul bugetar 2012 veniturile pe capitole si subcapitole si cheltuielile pe destinatii si pe ordonatori principali de credite pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, precum si regleme...citeste mai mult

Capitol II Responsabilitati in aplicarea prezentei legi

Data: 30 ianuarie 2012   Ora: 10:33

Art.4.-(1) Pentru anul 2012, finantarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care intrunesc criteriile de eligibilitate pentru finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, altor programe/instrumente/facilitati care functioneaza pe principiul r...citeste mai mult

Capitol III Dispozitii finale

Data: 30 ianuarie 2012   Ora: 10:35

Art.16. - Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012 este de 2.117 lei. Art.17. - Cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in conditiile legii, in cazul: a) asiguratului sau pensionarului, la 2.117 lei; b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.059 ...citeste mai mult