Cadrul General Al Fondului Social European In Romania
Politicile Fondului Social European
Programe De Finantare
Informatii Utile
Finantari active
Ajutor de stat

Fondul Social European

 

Cadrul General al FSE

Data: 3 decembrie 2010   Ora: 17:14

Informatii generale despre Fondul Social European, domenii de interventie si teme orizontaleciteste mai mult

Fondul Social European in Romania

Data: 3 decembrie 2010   Ora: 17:27

Programele Operationale finantate din Fondul Social European in Romania si Institutiile Responsabile de implementarea Fondului Social European in Romania.citeste mai mult

Parteneri

Data: 3 decembrie 2010   Ora: 17:50

Identificarea potentialilor parteneri cu care se poate colabora la elaborarea si implementarea unor proiecte in cadrul Fondurilor, informarea cu privire la parteneriatele existente si la modalitatea in care se poate construi un parteneriat de succes.citeste mai mult

Politica de Coeziune

Data: 3 decembrie 2010   Ora: 18:14

Politica de Coeziune a Uniunii Europene - Obiective, instrumente si programe operationaleciteste mai mult

Politica de ocupare si politica sociala a UE

Data: 3 decembrie 2010   Ora: 18:20

Documentele startegice ce prevad principalele directii ale politicii de ocupare si ale politicii socialeciteste mai mult

Programul National de Dezvoltare Rurala PNDR

Data: 3 decembrie 2010   Ora: 18:32

Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDRciteste mai mult

Programul Operational Asistenta Tehnica POAT

Data: 3 decembrie 2010   Ora: 18:38

Programul Operational Asistenta Tehnica - POATciteste mai mult

Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative PO DCA

Data: 3 decembrie 2010   Ora: 18:40

Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative PO DCAciteste mai mult

Programul Operational Regional POR

Data: 3 decembrie 2010   Ora: 18:43

Programul Operational Regional - PORciteste mai mult

Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice POS CCE

Data: 6 decembrie 2010   Ora: 13:31

Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE citeste mai mult