Verificare firme ANAF

ANAF verifica firmele si controleaza persoanele cu venituri mari, pentru stabilirea situatiei fiscale reale si pentru a se asigura ca acestea platesc impozitele catre stat.

ANAF (Agentia Nationala de Administrare Fiscala) a fost infiintata la data de 1 octombrie 2003 in subordinea Ministerului Finantelor Publice, prin Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale. Incepand cu ianuarie 2004, ANAF a devenit operationala, dobandind calitatea de institutie cu personalitate juridica proprie, prin desprinderea directiilor cu atributii in administrarea veniturilor statului din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

In cadrul ANAF se organizeaza si functioneaza, de asemenea, Garda Financiara, Autoritatea Nationala a Vamilor, directiile generale ale finantelor publice judetene si Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.

Organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu atributii in aplicarea politicii de administrare fiscala, ANAF isi desfasoara activitatea in domeniul administrarii veniturilor bugetare, prin intermediul procedurilor de: gestiune, colectare, control fiscal si dezvoltarea unor relatii de parteneriat cu contribuabilii.

Incepand cu 1 ianuarie 2007, data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, ANAF asigura schimburile de informatii intracomunitare in ceea ce priveste taxa pe valoarea adaugata si accizele, precum si adaptarea procesului de gestiune, colectare si control, astfel incat sa raspunda cerintelor administratiilor fiscale ale statelor membre ale Uniunii Europene.

ANAF are misiunea de a asigura resursele pentru cheltuielile publice ale firmei prin colectare si de a administra eficace si eficienta a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, precum si de a furniza informatiile necesare conturarii politicii economice a Guvernului.

Click aici pentru descarcarea formularelor fiscale, necesare pentru depunerea la ANAF.