Verificare CUI firme

CUI (Codul Unic de Inregistrare) al unei firme este un cod numeric unic, atribuit de organul fiscal competent fiecarui contribuabil ce desfasoara o activitate economica autorizata, sau cu profesie libera exercitata. Pentru firmele care desfasoara mai multe activitati autorizate sau care isi desfasoara activitatea in mai multe locatii, atribuirea CUI se face numai pentru activitatea principala, la sediul principal al firmei.

CUI (Codul Unic de Inregistrare) se mai regaseste sub denumirile de Cod de Identificare Fiscala (CIF), sau Cod Fiscal.

Atribuirea CUI (Codul Unic de Inregistrare) pentru o firma se face de catre Ministerului Finantelor Publice, care primeste pe cale electronica datele din cererea de inregistrare tip a firmei, transmise de camerele de comert si industrie teritoriale. Pe baza datelor prevazute in cererea de inregistrare a firmei, Ministerul Finantelor Publice atribuie, in termen de maximum 24 de ore, CUI (Codul Unic de Inregistrare).

In termen de 3 zile de la primirea CUI (Codul Unic de Inregistrare), camerele de comert si industrie teritoriale transmit Ministerului Finantelor Publice intreaga documentatie care a stat la baza solicitarii inregistrarii firmei.

CUI (Codul Unic de Inregistrare) atribuit fiecarei firme va fi utilizat de toate sistemele informatice care prelucreaza date privind comerciantii, precum si de comerciant in relatiile cu tertii, inclusiv cu autoritatile si institutiile publice, pe toata durata functionarii lui.