Partile implicate in procesul civil

Partile implicate in procesul civil Data: 13 iulie 2012   Ora: 17:12

Pana la aceasta data, cu siguranta, cunoasteti ca o persoana, fie fizica, fie juridica, daca are o pretentie impotriva alteia si pe care nu o poate satisface pe cale amiabila, trebuie sa se adreseze unei instante de judecata. Aceste persoane care au un litigiu cu privire la un drept pentru rezolvarea caruia este necesar sa se adreseze instantei de judecata se numesc parti.

Litigiul dintre cele doua persoane presupune cel putin doua parti cu interese contrarii si anume una care formuleaza pretentii (reclamantul) si alta impotriva careia se formuleaza pretentia (paratul).

Daca persoana care se adreseaza instantei nu are o pretentie fata de alta persoana se spune ca aceasta are o cerere care urmeaza sa se solutioneze pe cale necontencioasa.

Denumirea de parti este valabila atat pentru faza judecatii, cat si pentru faza executarii silite.

In cadrul etapelor procesual civile, partile poarta denumiri specifice.

Astfel, la prima judecata partile se numesc reclamant si parat. In faza de judecata a apelului, partile se numesc apelant si intimat. La judecata in recurs, partile se numesc recurent si intimat. In contestatie in anulare, partile poarta denumirea de contestator si intimat. La judecata unei cereri de revizuire, partile se numesc revizuent si intimat. In cazul executarii silite, partile poarta denumirea de creditor si debitor.

Daca aveti o pretentie impotriva unei alte persoane cu care nu ajungeti la o intelegere puteti supune acea pretentie judecatii.      Trebuie insa sa aveti grija ca pentru valorificarea pretentiei trebuie sa aveti un interes nascut si actual, in sensul ca daca nu actionati in acel moment suferiti un prejudiciu. Mai mult, trebuie sa aveti un interes personal si direct. Cu alte cuvinte, actionati o persoana in judecata pentru ca veti suporta un prejudiciu dumneavoastra si nu altcineva.

O actiune o puteti porni numai daca ati implinit varsta de 18 ani si nu ati fost pus sub interdictie judecatoreasca.

Femeia care are 16 sau chiar 15 ani, care s-a casatorit, poate formula o actiune in instanta cu conditia ca anularea casatoriei sa nu aiba loc inainte ca femeia sa fi implinit 18 ani.

Minorii sub 14 ani si cei pusi sub interdictie nu pot sta personal in proces, ci prin reprezentantii lor legali: parinti, tutoare sau curator. Daca unul dintre cei aratati nu au reprezentant legal si un litigiu care este pe rol trebuie sa se solutioneze de urgenta, instanta numeste un curator special care sa-l reprezinte pe acesta pana la numirea reprezentantului legal.

Minorii care au intre 14 si 18 ani pot fi citati si pot sta in proces doar asistati, dupa caz, de parinti sau tutore, care vor semna alaturi de minori cererile adresate instantei.

Trebuie sa stiti ca in cazul actelor procedurale de dispozitie: cum ar fi vanzarea, donatia, care afecteaza patrimoniul minorului sub 14 ani sau a celui care are intre 14 si 18 ani este necesara autorizarea speciala a organului competent, de regula, autoritatea tutelara.

In cazul persoanelor juridice nu exista nici o problema, acesta pot sta in judecata inca de la infiintare si pana la incetarea lor ca persoana juridica.

Asociatiile si societatile care nu sunt recunoscute ca persoane juridice pot sta in judecata ca parate daca au organe proprii de conducere.

Este important sa cunoasteti ca, daca o persoana nu indeplineste conditia de a putea formula o cerere in instanta, aceasta o va anula.

Ministerul Public poate porni o actiune civila ori de cate ori este necesar pentru apararea drepturilor si intereselor legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdictie si ale disparutilor, precum si in alte cazuri expres prevazute de lege.

Coparticiparea procesuala

De regula, la judecata in prima instanta exista un singur reclamant si un singur parat, la judecata in apel un singur apelant si un singur intimat etc.

Sunt si situatii in care intr-un proces sunt mai multi reclamanti si mai multi parati. O asemenea situatie este cunoscuta sub denumirea de coparticipare procesuala ori tovarasie procesuala.

Coparticiparea procesuala asigura evitarea unor hotarari contradictorii, contribuie la economisire de timp si de cheltuieli.        

De regula, coparticiparea este facultativa. De exemplu, o persoana a incalcat dreptul de coproprietate al unor coindivizari.

Sunt situatii cand coparticiparea este obligatorie. De exemplu, este nula imparteala succesorala la care nu au participat toti mostenitorii.

Ce drepturi procedurale aveti in calitate de parte intr-un litigiu?

Va informam cu privire la cateva drepturi conferite de lege cu privire la activitatea pe care urmeaza sa o desfasurati in fata instantei de judecata, si anume:

- dreptul de a adresa cereri instantei;

- dreptul de a cunoaste termenul de judecata, precum si locul unde va avea loc judecata;

- dreptul de a discuta toate problemele ridicate in cursul procesului;

- dreptul de a propune probe pentru sustinerea pretentiilor si pentru combaterea afirmatiilor adversarului;

- dreptul de a cunoaste toate piesele dosarului, ceea ce implica dreptul de a vi se comunica actele de procedura indeplinite de adversar, dreptul de a face copii de pe diversele acte aflate la dosar;

- dreptul de a folosi limba materna sau de a recurge la un interpret;

- dreptul de a fi asistata si reprezentata de un avocat sau de un  mandatar;

- dreptul de a recuza pe judecatori si procurori, grefieri sau magistrati asistenti, experti, interpreti, traducatori;

- dreptul de a solicita stramutarea pricinilor la alta instanta;

- dreptul de a renunta la judecata sau la dreptul pretins prin recunoasterea pretentiilor reclamantului;

- dreptul de a incheia o tranzactie;

- dreptul de a solicita cheltuieli de judecata in cazul castigarii procesului;

- dreptul de a exercita caile de atac prevazute de lege;

- dreptul de a cere executarea silita.

Ce obligatii aveti in calitate de parte intr-un proces?

In cadrul oricarui proces aveti, in principal, obligatia de a va folosi cu buna-credinta drepturile procedurale si de a spune adevarul.

Va putem informa cu privire la unele indatoriri procesuale:

- de a indeplini obligatiile in ordinea si termenele stabilite de lege sau de judecator;

- de a urmari desfasurarea procesului;

- de a va dovedi pretentiile si apararile;

- de a comunica atatea exemplare cate parti sunt, plus unul pentru instanta;

- de a avansa cheltuielile pentru deplasarea martorilor, pentru efectuarea expertizei, pentru depunerea unor acte de catre terti etc.

- de a plati cheltuielile de judecata daca ati pierdut procesul etc.

Daca o parte exercita drepturile sale in alt scop decat cel recunoscut de lege, cu rea-credinta, aceasta savarseste un abuz de drept care se sanctioneaza de lege.

Daca instanta constata ca desfasurarea normala a procesului este impiedicata din vina partii prin neindeplinirea obligatiilor prevazute de lege ori stabilite in cursul judecatii, poate suspenda judecata, mentionand in incheiere care anume obligatii nu au fost respectate.

 La cererea partii, judecata va fi reluata daca obligatiile in raport de care s-a dispus suspendarea, au fost indeplinite si potrivit legii, aceasta poate continua. Reluarea judecatii se va dispune numai dupa plata sumelor prevazute de legea taxelor judiciare de timbru si a timbrului judiciar.

De asemenea, la cererea partii interesate, cel care, cu intentie sau din culpa, a pricinuit amanarea judecarii va putea fi obligat de catre instanta si la plata unei despagubiri pentru paguba cauzata prin amanare.

Cu privire la probe trebuie sa stiti ca daca nu le-ati solicitat prin cererea de chemare in judecata, prin intampinare sau la prima zi de infatisare nu vor mai putea fi invocate decat atunci cand:

• nevoia dovezii ar reiesi din dezbateri si nu putea fi prevazuta;

• cand administrarea dovezii nu pricinuieste amanarea judecatii;

• cand nu ati solicitat dovada in conditiile legii, din pricina nestiintei sau lipsei de pregatire, nefiind asistata sau reprezentata de avocat.

In cazurile prevazute la pct.1 si 3, partea adversa are dreptul la contraproba numai asupra aceluiasi aspect. In cazul in care cauza se amana pentru acest motiv, trebuie sa depuneti, sub sanctiunea decaderii, cu cel putin 5 zile inainte de termenul sorocit pentru judecata, copii certificate de pe inscrisurile invocate.

Partea care a depus un inscris in copie certificata este datoare sa aiba asupra sa la sedinta, originalul inscrisului sau sa-l depuna inaintea termenului de judecata, in pastrarea grefei, sub sanctiunea de a nu se tine seama de el.

Inscrisurile depuse de parti raman dobandite judecatii si nu se mai pot retrage fara invoirea partii potrivnice. Inscrisurile depuse in original nu vor putea fi retrase decat dupa ce se vor lasa copii legalizate de grefa instantei respective.

 
 
Abonare newsletter
0 comentarii
- Adauga


   

Comentarii


0
 

  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »


 

judecata, dreptul, instantalege, aveti, partilepersoana, judecatii, instanteiprivire, parti, dacanumesc, prevazute, poateintimat, proces, sunt