Firme Registrul Comertului

Inainte de inceperea comertului, firmele au obligatia sa ceara inmatricularea in Registrul Comertului. Comerciantii cer inmatricularea firmelor la Oficiul Registrului Comertului din judetul sau din municipiul Bucuresti, unde isi au sediul. Inregistrarile firmelor in Registrul Comertului se fac pe baza unei incheieri a judecatorului delegat sau, dupa caz, a unei hotarari judecatoresti irevocabile, in afara de cazurile in care legea prevede altfel.

Registrul comertului este public. Oficiul Registrului Comertului este obligat sa elibereze, pe cheltuiala persoanei care a facut cererea, copii certificate de pe inregistrarile efectuate in registru si de pe actele prezentate, precum si informatii despre datele inregistrate in Registrul Comertului si certificate constatatoare ca un anumit act sau fapt este ori nu este inregistrat.

Firmele inregistrate la Registrul Comertului sunt persoane juridice, constituite in una dintre urmatoarele forme: societate in nume colectiv; societate in comandita simpla; societate pe actiuni; societate in comandita pe actiuni si societate cu raspundere limitata. Firma constituita sub forma de societatea comerciala este persoana juridica de la data inmatricularii in Registrul Comertului. Inmatricularea firmei la Registrul Comertului se efectueaza in termen de 24 de ore de la data pronuntarii incheierii judecatorului delegat prin care se autorizeaza inmatricularea societatii comerciale.